55 milliárd forint osztalékot fizet a Mol

Fotó: MTI/MTVA / Varga György

-

A részvényesek megszavazták, így papíronként 567 forint jár. Így az osztalék csaknem 17 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.


A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között részvényeik arányában fizetik ki. A negatív mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba sorolják át.

A közgyűlésen a részvényesek 60,03 százaléka képviseltette magát.

Legutóbb a Mol a 2014. évi eredmény után fizetett osztalékot, amelynek összege 50 milliárd forint volt, részvényenként 485,49 forint.

Az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés elfogadta a Mol csoport nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3928 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 256,5 milliárd forint anyavállalati részvényesekre jutó veszteséggel.

A közgyűlés elfogadta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is 2793 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 190 milliárd forint veszteséggel, 8,49 milliárd forint lekötött tartalékkal.