Európai gyulladáspontok a következő évtizedben

-

HÁTTÉR

George Friedman személyesen is részt vesz két könyvének magyarországi bemutatóján hétfőn. Mindkét kötet témája a feléledő háborús veszély, a gazdasági és hatalmi átrendeződés Európában és a világban, továbbá a ma ismert szövetségek, irányító szervezetek lebomlása. Az előadást élőben lehet követni június 22-én, hétfőn az eseményt szervező PAGEO Alapítvány honlapján.


A következő évtized és a Gyulladáspontok a világban történő erőegyensúly átalakulásával és Európa kilátásaival foglalkozik. Nem éppen optimista módon: a szerző véleménye az, hogy Európa egyszerűen képtelen arra, hogy önmagát egyesítse.

A következő évtized témája, hogy összeegyeztethető-e az amerikai birodalom a köztársasággal, pontosabban a köztársaság értékeivel. Friedman szerint egyfelől az Egyesült Államok bezárkózása nem reális, de emiatt az amerikai elnököknek a jövőben össze kell tudniuk egyeztetni az amerikai értékeket és erkölcsöt a világhatalmi szereppel. Ez pedig Európa leértékelődését és a hidegháborús szövetségi rendszer – benne a NATO, az ENSZ és az IMF – leépítését is jelenti. Az Európai Unió Friedman véleménye szerint fenntarthatatlan képződmény.

A Gyulladáspontok Európa nem túl biztató jövőjével foglalkozik. Bemutatja, hogy nagyrészt hogyan vallottak kudarcot azok az erőfeszítések – köztük az Európai Unió megalakítása –, amelyek megpróbálták leküzdeni az európai geopolitikai feszültségeket. Friedman szerint jelenleg annak tesztje zajlik, hogy Európának sikerült-e megoldania a béke és prosperitás problémáját.

Harmadik könyvében, amely még ez évben jelenik meg magyarul, azt jósolja, hogy a XXI. század közepére új erőegyensúly alakulhat ki a világon, amely erőteljes világgazdasági fejlődést alapoz meg, és így a 2060-as, 2070-es évtizedben beköszönthet az évszázad aranykora.

George Friedman könyveit most először olvashatjuk magyar nyelven, a magyar kiadást a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) támogatta.


George Friedman geopolitikai szakértő, a hírszerzéssel és hírelemzéssel foglalkozó texasi Stratfor alapítója. Magyarországon született 1949-ben, családja Amerikába emigrált. Tanulmányai elvégzése után a Dickinson Főiskolán oktatott politológiát. Fő kutatási területei: az USA külpolitikája, a globális geopolitika, nemzetközi kapcsolatok, a modern és történelmi háborúk, valamint a geopolitikai előrejelzések.