Elárvereznék Luther zsidókról írt levelét

Forrás: � Collection Roger-Viollet

-

Luther Márton 500 éve a zsidókra az ördög megtestesítőiként utalt.


Luther Márton kétoldalas levelének értékét előzetesen 300 ezer dollárra (83 millió forintra) becsüli a bostoni RR Auction, ahol szerdán árverezik el a dokumentumot. A bőrtokban lévő levelet múzeumnak vagy magángyűjtőnek adnák el, amelyik gondoskodni tud arról, hogy jó állapotban maradjon – mondta Robert Livingston, az aukciósház vezetője.

Az írást elveszettnek hitték egészen 1914-ig, akkor egy német báró magángyűjteményében fedezték fel. „Luther Márton tárgyai nem gyakran kerülnek aukciókra, ez pedig egy hihetetlenül jó formában lévő levél ahhoz képest, hogy 500 éves” – mondta Livingston.

A levél 1543 szeptembere körül íródott a berlini Szent Miklós-templom egyik vezetőjének, aki arra kérte Luthert, magyarázzon meg néhány bibliai szakaszt. Luther egykori barátja, Johann Agricola ugyanis ezen részekkel indokolta, miért érdemelnek pozitív bánásmódot a zsidók, akik akkoriban a mai Németország területén éltek. Válaszlevelében Luther azt írja Georg Buchholzernek, hogy jól tette, amiért a zsidók ellen prédikált, tegyen úgy a továbbiakban is és hagyja figyelmen kívül Agricolát, aki Luther szerint megrögzött hazudozó. „Mert ezek a zsidók nem zsidók, hanem az ördög megtestesítői, akik átkozzák a mi Urunkat” – írta Luther.A Luther-kutatók óva intenek attól, hogy a reformáció atyját antiszemitának nevezzék. Luther korábban szimpatizált a zsidókkal amiatt, ahogyan a korabeli keresztény egyház bánt velük – mondta Eric Metaxas, a 2017-ben megjelent, Martin Luther című könyv szerzője. Mint kifejtette, nem kétséges, hogy Luthernek erős negatív érzései alakultak ki a zsidókkal szemben későbbi élete során, amikor házsártos és beteg volt, a szakértő azonban óva int attól, hogy bárki egyenlőségjelet tegyen a 16. századi és a 20. századi antiszemitizmus közé. "Mi nem azt értjük alatta, amit Luther értett" – mondta Metaxas.

Lutherben csalódást keltett, hogy a zsidók nem tértek át az ő általa megreformált kereszténységre. "Élete későbbi időszakában, miután a keresztény hitet az általa helyesnek tartott módon újraértelmezte, elszomorította és elbátortalanította, hogy kora zsidói nem fogadták el a kegyelem Jézuson keresztül kapott ajándékát" – mondta Metaxas.

Európában hosszú történelme van a zsidókkal szembeni rossz bánásmódnak – mondta Christopher Boyd Brown, a Bostoni Egyetem kutatója, aki szerint Luther szerepet játszott ebben. "A judaizmussal szembeni kritikája azonban a Szentírások olvasatának teológiai nézeteltéréseiből fakadt, nem faji eredetű volt."

Luther elítélte azokat a középkori keresztény vádakat, melyek szerint Jézus haláláért a zsidók felelnek és az erőszakmentes vallásos tolerancia szószólója volt – mondta Brown.

Luther Márton (1483-1546) német Ágoston-rendi szerzetes és egyetemi tanár, a reformáció elindítója 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezekkel a búcsúcédula-árusítások körüli visszaélések ellen tiltakozott, kétségbe vonva a pápa jogát a bűnök megbocsátására. Ezt a dátumot tartják számon a reformáció és a protestantizmus kezdeteként.