Ügyészségen a félmilliárdos fóti ingatlanügy

Forrás: VS.hu

-

Feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség a fóti önkormányzat ingatlanfejlesztése kapcsán. Egy helyi ellenzéki képviselő szerint 500 millió forintról mondott le a fóti polgármester felhatalmazás nélkül, a befektető javára.


Fót déli vállalkozási területe II. – így nevezik azt a 75 hektáros, az M3-as autópálya melletti beépítetlen területet, amely a feljelentés tárgya. 2004-ben az Ipari és Szolgáltató Kft. eladta a Rofondo Investment nevű társaságnak, amely kötelezettséget vállalt, hogy minden beépített négyzetméter után 6,7 eurót fizet a fóti útalapba. 2009-ben a fejlesztésre projekttársaságot alakítottak a Rofondo mellett a fóti Vörösmarty Mgtsz., a fóti Ipari Centrum Kft. részvételével. Ezt a projektcéget vette meg egy német érdekeltségű nemzetközi ingatlanfejlesztő, amely a Rofondo kötelezettségét átvállalta.

A korábbi megállapodás szerint az ingatlanfejlesztőnek 2 éven belül be kellett fizetnie 2 millió eurót a fóti útalapba. A beruházás azonban az ingatlanpiaci válság miatt nem indult be, ezért a P32 Kft. 2009-ben halasztást kezdeményezett. Mivel akkoriban a település polgármester nélkül működött, Bartos Sándor alpolgármesterként fogadta megkeresésüket. Azt kérték, hogy ne 2011. január 19-én, hanem a fejlesztések kezdését követően, a tényleges beépítési százalék arányában fizethessék a hozzájárulást: 2010. szeptemberig 300 ezer eurót, a maradékot pedig valamikor, ha elindul a fejlesztés.

Bartos változtatás nélkül akceptálta a kérést, és aláírta a szerződés módosítását. Ezt azért tartja törvénysértőnek Vargha Nóra (Együtt-MLP) fóti képviselő, mert se a kérelem, se a polgármester 2010. januári válaszlevele nem tartalmazta a fennálló és az átütemezni kívánt tartozás pontos összegét, a fizetési ütemezést, a tényleges beépítési százalék ellenőrzését és a fizetési véghatáridőt sem. Szintén nem részletezte az ügyleti vagy késedelmi kamatot, amely – a képviselő szerint – az átütemezett tartozás után jogszerűen kiköthető és érvényesíthető lett volna. Vargha számítása szerint ezen a napon a befektető adóssága 2 millió 125 ezer euró volt. Ebből 300 ezret fizetett be, a többivel, 1 millió 825 ezer euróval, 567 millió forinttal azóta is Fót adósa – ki tudja, meddig.

Vargha egy hónapja tett feljelentést a Pest Megyei Főügyészségen ismeretlen tettessel szemben.


Súlyosan hátrányos

A képviselő azt is kifogásolta, hogy semmilyen adat nincs arra, hogy a polgármester képviselő-testület felhatalmazását kérte volna az engedményhez. A szerződésmódosításhoz Bartos a képviselő-testület utólagos jóváhagyását sem kérte, a képviselő-testületet nem tájékoztatta. „Csak a 2016. december 4-én kiküldött előterjesztések áttekintésekor és tárgyalásakor szerzetünk róla tudomást” – mondta Vargha a VS.hunak

„Mindezekből úgy tűnik, Bartos Sándor a polgármestert helyettesítő jogkörében eljárva, a rábízott idegen vagyon kezelőjeként feltehetően megszegte az önkormányzati törvényt és az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatát. Olyan megállapodást kötött,


amelyre nem volt sem átruházott, sem általános hatásköre.”

Vargha szerint a befektető kérésének elfogadása súlyosan hátrányos volt Fót számára: a jogszerűen devizában fennálló követelés megfizetését bizonytalan, a város számára beláthatatlan és nem befolyásolható időre tolta el. Ezt a jelentős üzletikockázat-növekedést nem ellensúlyozta sem az ügyleti kamat, sem a megállapodás felmondásának vagy bármilyen más garanciális feltételnek a kikötése. Azaz – mondja a képviselő – gyakorlatilag


az önkormányzatot illető tartozás elengedésével egyenértékű jogi helyzet állt elő”.

Apa és lánya

Az ügyben megkerestük a Pest Megyei Főügyészséget, ahol arról tájékoztattak, a főügyészség a feljelentés alapján a feljelentés kiegészítését rendelte el, ennek teljesítésével a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot bízta meg. „A feljelentéskiegészítés eredményeként 2017 márciusában kerülhet sor a nyomozás elrendelésére vagy a feljelentés elutasítására.”


Próbáltuk elérni Bartos Sándor polgármestert, de nem vette fel a telefont. Kérdéseinket eljuttattuk az ingatlanfejlesztőnek, aki cikkünk megjelenéséig nem reagált.


Az útalapi hozzájárulás végleges eltörlésére is kísérletet tettek az érintettek. Ezt egy újabb szerződésmódosítással rendezték volna el, ha a képviselő-testület 2016. december 4-én elfogadta volna. – Ezt a cég már a képviselő-testületi döntés előtt aláírta.

Fót az átütemezett teljes tartozást bizonyos infrastrukturális beruházások elvégzéséért cserébe teljesen elengedte volna. „Ezek a beruházások valójában megegyeznek a megállapodásban és a szerződésben már korábban rögzített beruházásokkal. Egyetlen eltérés, hogy a fejlesztési területen megépítendő gerincút a korábbi megállapodásokkal ellentétben nem kerül az önkormányzat tulajdonába, hanem egy időre közforgalom számára megnyitott, később közforgalomtól elzárt magánút marad” – sorolja a végül meg nem szavazott szerződésmódosítás részleteit Vargha Nóra.

Az előterjesztés további érdekessége volt, hogy jogi és törvényességi szempontú ellenőrzőjeként a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda volt feltüntetve, ahol a polgármester lánya dolgozik. Ami viszont nem került az előterjesztésbe: az önkormányzati hivatal szakmai, jogi ellenőrzésének igazolása. „A szöveges indoklásában egyetlen szó sem szólt a tartozás fennállásáról, annak körülményeiről, és az elengedést alátámasztó számításokat vagy indoklást sem tartalmazott” – emlékeztetett a fóti képviselő. Úgy látja, ha a polgármester a képviselő-testület határozata alapján adta meg az engedményt, akkor a határozatot meghozó testület tagjai tehetők felelőssé.

(Címlapképünk illusztráció, a fóti nyugati iparterületen készült.)