Tíz év alatt majdnem százezer gyerek marad ki az iskolákból

Fotó: MTI/MTVA / Komka Péter

-

Évente 7-10 ezer gyerek van, aki nem szerez szakmát, sokszor az általános iskolát sem fejezi be. Ők 16 évesen minden iskolából kitehetők. Az idei az első tanév, amikor a számukra kitalált, valamiféle végzettséget is kínáló Híd 2 húsz hónapos programot befejezhetik.


A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 2013-ban 11% körül volt – becslések szerint évente 7000 és 10 000 közötti gyermeklétszámról van szó.


Ez tíz év alatt annyi, mint két közepes nagyságú megyeszékhely teljes lakossága. 10, 20, sőt 40 év múlva is a lemorzsolódók még bőven aktív korúak lesznek, de arra, hogy mi történjen velük, úgy tűnik, egyelőre nincs terv.
  • A lemorzsolódás az alapfokról a középfokra való átmenet időszakában körülbelül 5-7000 lehet a 16 éven felüli tanulók, vagyis a már nem tanköteles korú gyerekek száma és kb. ugyanennyien maradnak ki az iskolából tanév közben.
  • A szakiskolákban a lemorzsolódás körülbelül 30 százalékos.
  • Folyamatosan nő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű (SNI) diákok aránya, a lemorzsolódás, az évismétlés veszélye körükben a legnagyobb.
  • Akiknek nincs pénzük fizetős tanfolyamokon tanulni, csak az ingyenes oktatásban, vagyis az iskolákban szerezhetnek valamilyen végzettséget.
  • Az oktatásból nagy eséllyel kieső, de még tanköteles korúaknak jelenleg a Híd programban résztvevő iskolák kínálnak valamilyen lehetőséget.


Hátrányos helyzetű gyerekek, a teljes gyermekszámhoz képest, 2015-ben


2015 elején összesen 165 ezer ilyen gyereket tartottak nyilván az alap- és a középfokú iskolákban.


Egy gyerek akkor hátrányos helyzetű,
  1. Ha két szülő neveli, akkor a családjában az egy főre eső jövedelem maximum 39 900 Ft (kicsit több, mint a létminimum fele)
  2. Ha a családnak legfeljebb 2 millió forint az összvagyona
ÉS
  1. Ha mindkét szülő, vagy a gyereket egyedül nevelő szülő legfeljebb nyolc általánost végzett vagy
  2. Ha egyik vagy mindkét szülő az elmúlt időszakban legalább egy évig munkanélküli volt vagy
  3. Ha a gyerek félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve szegregátumnak számító területen lakik.


Soha nem végeznek annyian, mint ahányan kezdték

Ha valaki „normál” módon végzi az általános iskolát, akkor 1. osztályos, amikor betölti a 6 éves kort. Abban az évben, amikor betölti a 12. évét, befejezi a 6. osztályt, amikor betölti a 14. évét, befejezi a 8.-at, vagyis az általánost. Azoknál, akik hetedikig két iskolaévet is ismételni kényszerültek, hirtelen valós veszély lesz, hogy a tankötelezettség végéig esetleg nem fejezik be az általános iskolát sem, és alapfokú végzettség vagy szakmai tudás nélkül kerülnek ki az iskolapadból.

Aki 15 éves és még általánosba jár, a Híd programba kerülhet

Az általános iskola befejezését és szakmát együtt csak a Híd 2 húsz hónapos programjai kínálnak. Minden más iskolához előbb be kell fejezni az általánost. A Híd 2 tehát két tanév, és mint bármilyen iskolában, itt is meg lehet bukni.

2012/2013 - még nem volt hídprogram, mert a kerettantervek nem készültek el határidőre.
2013/2014 - először lehetett jelentkezni a programba, ez volt az első év, amelyikről vannak adatok:


A Híd 2 programban részt vevő diákok, 2013/2014


HÍD 2 : oktatott szakmák, felvett tanulók, 2014/2015-ös tanév

A 2014/2015-ös tanévben a középfokú beiskolázási adatok alapján (KIR, Oktatási Hivatal) összesen 19 szakmát oktattak a HÍD 2 programban. Nem mindenhol mindent, vannak megyék, ahol egy ilyen szakma sem volt hozzáférhető. Ezek egyébként részszakképesítések,  vagyis csak egyféle munkakör betöltésére jogosítanak – például egy virágkötő nem lehet egyben virágbolti eladó is, viszont ha valaki megszerzi ezt a képesítést, ennek birtokában továbbtanulhat a szakiskolákban.Ugyancsak a KIR adatai szerint a Híd 2 programba a tanévben 284 meghirdetett helyre 151 jelentkező közül 55 gyereket vettek fel.

A Híd 2 programban részt vevő iskolák, 2015 szeptember

A kék körökben információt talál a hátrányos helyzetű gyerekek arányáról, megyénként. A legtöbben Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Hajdú-Bihar megyében vannak.

A Híd 2 programban részt vevő iskolák és 20 km-es körzetük, 2015 szeptember

Szeptembertől 95 iskola vesz részt a kétéves programban. Mint a térképen is látszik, még mindig vannak olyan területek, ahol nem lesz 20 kilométeres körzeten belül Híd iskola, bár ha szükség van arra, kollégiumi elhelyezést is biztosítaniuk kell. Az elérhető részszakképesítésekről még nincs adat.