Orális szexet imitáltattak a Corvinus gólyalányaival

Fotó: Dreamtimes

-

2014 augusztusában a Budapesti Corvinus Egyetem budai campusának gólyáit vetették alá megalázó feladatoknak Szarvason. Az etikai vizsgálat és felelősségre vonás elmaradt a 10 fiatal megszégyenítése után. A BCE ezt azzal indokolta, hogy nem kényszerítették a hallgatókat a szexuális vonatkozású játékokra.


A BCE volt budai campusa – az élelmiszer-tudományi, tájépítészeti és kertészettudományi karok – hagyományosan a szarvasi ifjúsági táborban tartotta gólyatáborait. A szervezést a BCE hallgatói önkormányzata vállalta, míg a pesti karok gólyatáborait az úgynevezett öntevékeny csoport irodák, az ÖCSIk szervezték, kivéve a mesterszakos közgázos gólyatáborokat, amelyeket szintén a HÖK.


Szarvason az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok augusztusban két turnusban vehettek részt a mókás csapatépítő, corvinusos identitást és integrációt erősítő rendezvényen, a vetélkedés mellett munkára is fogták őket a szarvasi arborétumban.

A szarvasi arborétum a budai campus tájépítészeti karának felügyelete alá tartozott. Ma már a Szent István Egyetem rendelkezik felette, miután a három budai kart 2016 januártól a kormány visszacsatolta a Gödöllőn működő agráregyetemhez. (A karok leválasztási tervéről elsőként a VS.hu számolt be. Arról is, hogy az intézményváltás miatt 20-30 százalékkal kevesebben jelentkeztek idén a kertészeti karokra, mint 2015-ben, amikor még a Corvinushoz tartoztak.)

A rendezvényt népszerűsítő videó 2008-ban azt ígérte a fiataloknak, hogy egyvalami biztosan nem lesz a tábor idején: kontroll.önkéntes megalázás

A 2014 augusztusi szarvasi gólyatábor maradandó jelentőségét jelzi, hogy még 2016 januárban is téma volt a hallgatók között. Nem csak a Corvinuson, gödöllői forrásaink szerint a bizarr rendezvény híre a csatlakozást követően SZIE-s hallgatói vezetőhöz is eljutott.

Hogy mi történt a táborban, arról sem a BCE, sem az EHÖK nem adott tájékoztatást, többszöri kérdéseinkre sem. A BCE vezetése szemérmesen, tényeket, felelős személyeket meg nem nevezve válaszolt, annyit elismerve, hogy ügy lett belőle.

„A budai gólyatáborban történtekkel kapcsolatos kérdésére válaszolva közöljük, hogy az illetékesek, értesülve az ügyről, kivizsgálták azt és megtették a szükséges intézkedéseket. A dokumentumok tanúsága szerint megállapítható, hogy a dékánok kivizsgálták 2014 őszén az ügyet,


fegyelmi eljárás megindítását nem tartották indokoltnak tekintettel arra, hogy a gólyatábori vetélkedőn való részvétel önkéntes volt, nem történt kényszerítés.”

macisajtos, fütyülős üveges

Ami tehát a felelősségre vonást illeti: nem történt. „Az ügy kapcsán az egyik hallgatói képviselő lemondott tisztségéről, illetve mindkét érintett eltiltásra került a gólyatáborok szervezésétől” – közölte a BCE kommunikációs irodája. Hogy ki volt a két egyetemi hallgató akiket eltiltottak további gólyatábori szervezéstől, nem tudtuk meg, sem az eltiltás okát. Ezek után sem érthető, ha nem követtek el fegyelmi vétséget, miért kellett megbüntetni őket.

Több hónapos feltárást követően, hallgatói és dolgozó források a következő eseménysort írték le. A környezetgazdálkodási agrármérnök, kertészmérnök és biomérnök gólyák számára szervezett gólyatáborában előre nem ismertetett feladatokat kellett teljesíteni a hallgatóknak, 8-10 néhány fős csoportban. Aláhúzzuk: előre nem ismert feladatokról volt szó, amelyekre éjjel került sor, a második napon, és amelyek teljesítése kötelező/elvárt volt, azzal együtt, hogy mindenki önként tette.

A mackósajtos feladatra kétféleképpen emlékeztek forrásaink. Abban nem volt eltérés, hogy az alsónadrágot lehúzva kellett a fiúknak térdeplő helyzetbe kerülni. Ezt követően arccal – orral, nyelvvel – kellett feltolni a sajtot a gólya ánuszába, majd kiharapni onnan. Másik forrásunk ezt úgy írta le, kézzel kellett a sajtot feltolni, csak az utolsót kellett a csoportvezetőnek kiharapni vagy kinyalni, ha már 7 darabot sikeresen bejuttattak a gólya testébe.

A lányokra más feladat várt. A csoportonként kijelölt lányoknak le kellett térdelni és be kellett venni a szájukba a kijelölt fiúk lába közé tett pálinkásüveget, szemben a fúval. Az italos palackot a HÖK által megjelölt vonalig kellett benyelniük, csak az ért pontot az éjszakai versenyben az adott csoportnak. Információink szerint erről a feladatról a lányok nem tudtak, nem választhattak, hogy akarják-e teljesíteni.


Ifjúsági tábor, Szarvas


tudta is, meg nem is

Az EHÖK akkori elnökét, Kocsa Norbertet nem sikerült megszólaltatnunk az ügyben. Kaizinger Tamást viszont igen, ő 2015 januárban lett a szervezet elnöke, 2014-ben a BCE HÖK alelnöke volt.


Azt mondta, a 2014-es gólyatáborban nem volt jelen, a hallgatói önkormányzathoz közvetlenül (sic!) panasz nem érkezett, viszont a szarvasi történtről ő is értesült. „A munkám megkezdésekor hozzám beérkezett beszámolók szerint olyan események történtek a gólyatáborban, amelyek megalázóak lehettek az érintettek számára.

A macisajtos-fütyülős pálinkás üveges feladatokat részleteiben nem ismerte, de a hozzá érkezett gólyatábori visszajelzések alapján egyeztetést kezdeményezett az egyetem vezetésével, valamint az illetékes hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel. „A helyzetet feltáró megbeszéléseket, egyeztetéseket követően az érintett személy, aki a gólyatábor lebonyolításában részt vett, lemondott tisztségéről, amellyel teljes mértékben egyetértettem” – közölte a VS.hu megkeresésére.

A lemondott személyt – corvinusos forrásaink lemondatásként írták le az aktust – ő sem nevezte meg. Lapunk úgy tudja, a tájépítészeti kar EHÖK-jének egyik volt vezetőjéről van szó, aki azonban csak egyik pozíciójától búcsúzott, a másikat megtarthatta.

Kaizinger BCE EHÖK-alelnökként tehát nem tudott a 2014. augusztusi eseményről, csak 2015 januárjában, amikor egyszerre befutottak hozzá nem közvetlenül a megkeresések. Mivel alelnökként még fogalma sem volt a Szarvason történtekről, nem is nevezhette meg érintettként a Corvinust 2014. novemberben a Corvinuson tartott konferencián, amelynek témája az egyetemi gólyatáborokban elkövetett szexuális erőszak és megalázás elterjedése volt. (A tanácskozás apropóját az adta, hogy 2014. augusztus 30-án az ELTE fonyódligeti gólyatáborában megerőszakoltak egy fiatal lányt, amiről a sonline számolt be.)

Az továbbra sem világos, ha Kaizinger 2015 januárban értesült a szarvasi eseményekről, a Corvinus HÖK-ös gólyatáborainak szervezéséről miért nyilatkozta azt a Közgazdász 2015. februári számában, hogy „eddig még sosem kaptunk panaszt egyik esetében sem, ezért véleményem szerint intézményen belül semmiképp sem szükséges változtatni.” Sőt, a Covinust ebből a szempontból olyannyira mintaadónak tekintette, hogy célszerűnek tartotta más egyetemeken is bevezetni az általuk vitt „jó gyakorlatot”.


képünk illusztráció

képünk illusztráció


hasonló esetek

A BCE a fiatal hallgatók által önként vállalt, szexuális megalázások után, amelyekben nem találtak fegyelmi vétséget, célszerűnek látta a gólyatáborok szervezését leíró rektori-kancellári eljárásrendet kidolgozni. Mint megtudtuk azért, mert az egyetem a gólyatáborok szervezésének figyelemmel kísérését kiemelt feladatnak tekinti.

„Az eljárásrend azért jött létre, hogy a gólyatábor szervezésével és lebonyolításával járó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó jog- és feladatköröket tisztázza, egyértelművé tegye az egyes esetekben a felelős vagy felelősök személyét. További kiemelt célja, hogy


biztosítsa a gólyatáborban résztvevő táborozók és szervezők alapvető és személyhez fűződő jogainak érvényesülését, testi és pszichológiai biztonságát.”

A BCE külső kommunikációs irodájának megnyugtató válaszát azért idéztük, mert az egyetem első megkeresésünket ezzel felvezetve hárította el. Azt javasolták, kérdéseinkkel forduljunk a a gödöllői Szent István Egyetemhez, mivel a három budai kar már ott található: „az ügyről és annak esetleges következményeiről náluk szíveskedjék érdeklődni.”


Ezt természetesen meg is tettük. A Szent István Egyetem arról tájékoztatta szerkesztőségünket, nincs tudomása a 2014. évi gólyatáborban történekről. A SZIE egyetem vezetése ugyanakkor felvette a kapcsolatot a Budapesti Corvinus Egyetem rektorával az ügyben, a SZIE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata szintén tájékoztatást kért a BCE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatától.

A SZIE közreműködésével sikerült kideríteni a Corvinuson (lásd a BCE válaszát feljebb), hogy történt valami Szarvason, amit az egyetem esetként jelölt meg. „Hasonló esetek elkerülése érdekében hozott döntés értelmében a Budai Campuson a gólyatáborok részletes programját előzetesen, írásban kell benyújtani, s annak betartására a HÖK vezetői aláírásukkal vállalnak kötelezettséget” – közölte a BCE.