Na, ki támogatja a vitát a székely autonómiáról? Soros és a norvégok

Fotó: /

-

Romániában a Legfelső Bírói Tanács megtiltaná a vitát az RMDSZ tervezetéről, de a Soros György alapítványai és a Norvég Alap támogatta jogvédő szervezetek tiltakoznak, mert szerintük ez a szabad véleménynyilvánítás korlátozását jelentené.


Több román civil szervezet (az ActiveWatch, a Jogforrás Központ, a CeRe és a Funky Citizens Egyesület) közleményben tiltakozott a Legfelső Bírói Tanácsnak (CSM) a székelyföldi autonómiatervezettel kapcsolatos állásfoglalása ellen, arra hivatkozva, hogy a szabad véleménynyilvánítás betiltása vagy korlátozása a demokráciát és a jogállamiságot ásná alá. A romániai bírák és ügyészek szakmai testületeként működő CSM minapi állásfoglalásában megkérdőjelezte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kidolgozott, a magyar kormány által is támogatott székelyföldi autonómiatervezet nyilvánosságra került munkaváltozatának alkotmányosságát. A CSM még az erről rendezendő közvitát is veszélyesnek minősítette: „minden olyan – a közbeszéd tárgyává tett – téma, amely túlmutat az alkotmányosság keretein, az igazságszolgáltatás függetlenségét és tekintélyét veszélyezteti, illetve támadást jelent a jogállam ellen”. Erre reagált meglehetősen gyorsan és határozottan négy romániai civil szervezet (az ActiveWatch, a Jogforrás Központ, a CeRe és a Funky Citizens Egyesület) azzal, hogy a szabad véleménynyilvánítás betiltása vagy korlátozása a demokráciát és a jogállamiságot ásná alá: Felhívjuk a CSM figyelmét arra, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének tízedik cikkelye szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához (...) Ez a jog magába foglalja az alkotmány előírásainak megvitatási szabadságát is, beleértve azokét a cikkelyekét, amelyeket nem lehet alkotmánymódosítással megváltoztatni”. A négy szervezet felhívta a CSM figyelmét, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága is védi a jóhiszemű és közérdekű véleménynyilvánítás szabadságát. (Korábban az RMDSZ is úgy értékelte, hogy a Legfelső Bírói Tanács súlyosan megsértette a sajtó- és szólásszabadság jogát, amikor politikai álláspontot fogalmazott meg a székelyföldi autonómiatervezettel kapcsolatban. Maga a tervezet a történelmi Székelyföldnek biztosítana különleges jogállást.) A civil „négyek” teljesen indokoltnak tartanának egy közvitát arról is, hogy egységes nemzetállamként kell-e meghatározni Romániát, „mert nem ez az egyetlen demokratikusnak nevezhető államberendezkedési forma”.


De kik is ezek a romániai civilek?

Az ActiveWatch, a Jogforrás Központ, a CeRe közéleti részvételt bátorító szervezet és a Funky Citizens Egyesület támogatói között megtaláltuk a Magyarországon a kormánnyal szembekerült Norvég Alapot (amelynek hazai partnereinél nemrég a rendőrség tartott házkutatást) , illetve a jobboldalon sokszor kritizált Soros György alapítványait is. A magyar kormány azzal vádolja a Norvég Alapot, hogy civil szervezeteken keresztül ellenzéki pártokat támogat. A norvégokkal folyó vitára utalva mondta hétfőn parlamenti beszédében Orbán Viktor miniszterelnök, hogy „nem szeretnénk mi többet, mint tisztán látni, mert zavar bennünket a kétszínűség. Függetlenséget mond, de kitartott. Nem szeretjük, ha valaki szabadságot mond, de zsoldban áll. Civilnek mondja magát, de közben meg fizetett politikai aktivista. Törvénytiszteletről beszél, de hogyha a saját pénzügyeiről van szó, kivételes elbánást kér, mondván, hogy ez nem magyar pénz.” Az Active Watch finanszírozója a CEE Trust, amelyet hat amerikai magánalapítvány hozott létre, köztük a híres magyar-amerikai üzletember alapította Open Society Foundations. Utóbbi segítette életre a Jogforrás Központot (CRJ) és támogatta a CeRe-t is. A Funky Citizens Egyesületet a Soros-féle alapítványok közvetlenül nem támogatják, de a pénzügyi forrásaik közt ott van a Transparency International, amelynek romániai szervezetét a korábban már említett CEE Trust is finanszírozza. A Norvég Alap is besegít nekik, hiszen tavaly a CeRe és a Jogforrás Központ is nyert norvég pénzt; a Jogforrás két, a CeRe pedig négy pályázatával is.