Illegálisan teríti a sittet a Liget-projekt fuvarosa

Forrás: VS:hu

-

A Szűcs Fuvar Kft.-nek másfél éve megtiltotta a fóti önkormányzat, hogy folytassa a nyugati iparterület töltését. A cég háborítatlanul hordja hetek óta oda a Liget-projekt épülő létesítménye miatt elbontott Szabolcs utcai kórház törmelékét. Hulladéklerakónak használja a mezőgazdasági jellegű területet.


Az elmúlt hetekben a Szűcs Fuvar Kft. változatlan intenzitással hordja az építési törmeléket is tartalmazó földet a fóti nyugati iparterületre. A sitt a budapesti Szabolcs utcai kórház maradványa, a helyén – a Liget-projekt részeként – a Strabag építi az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot.

Mióta ott jártunk, két hete, jelentősen előrehaladtak a terület feltöltésével, amiben a fóti önkormányzat nem akadályozza a céget, hanem partnerként viselkedik.

A Szűcs Fuvar Kft. úgy került a fóti nyugati iparterületre, hogy 2011 szeptemberében barterszerződést kötött a fóti önkormányzattal a 2027/1-2-es helyrajzi számú, szántó besorolású 2,9+4,6 hektár területek rendbetételére. Az ingatlanok osztatlan közös tulajdonban vannak, 38 százalékuk az önkormányzaté, a többi helyi lakosoké, akik kárpótlás révén jutottak hozzá.

A barter abban állt, hogy Szűcsék 7,5 millió forintért elszállítanak 3 ezer köbméter betonhulladékot, cserébe az önkormányzat 7,5 millióért maximum 29 ezer köbméter tiszta föld elhelyezését engedélyezi a fuvarozónak. (A 7,5 milliós összeggel sikerült a 8 millió forintos közbeszerzési értékhatár alatt maradni.)

A Szűcs Fuvar a terep kitakarításaként a bontási hulladékot 2012 áprilisában elszállította. Ezután két éve maradt, hogy a területre bevizsgált, nem szennyezett földet szállítson, és elterítse – a bemért terepszinthez viszonyítva – félméteres magasságban. Hogy tiszta föld legyen, az fontos feltétel, mert a terület szántó besorolású, más anyag oda nem kerülhetett.

Mivel a Szűcs Fuvar csak részben tudta teljesíteni szerződési kötelezettségeit, a véghatáridőt 2014. december 31-ig meghosszabbították. Viszonzásul a cég vállalta a szomszédos patakárokhoz vezető sávban a növényzet kiirtását, az árok megtisztítását a növényzettől, a kivágott fa csomóba rakását. Ezt is csak részben teljesítette határidőre.

A feltöltési munkák végzése során a Szűcs Fuvart az önkormányzat többször felszólította, hogy a szerződésben előírtak szerint igazolja a beszállított föld mennyiségét, 5 ezer köbméterenként végezzen kontrollméréseket, az ezekről szóló igazolásokat adja át. Mivel ezek egyikét a cég nem teljesítette, az önkormányzat 2015. március 20-án megtiltotta a Szűcs Fuvarnak további föld elhelyezését a területen. Leállította a munkákat mindaddig, amíg az igazolásokat nem pótolják.


Tiszta föld ürítése a nyugati iparterületen, azaz a szántóföldön


Ha egy lerakás beindul

Időközben a város megbízta a Wessling Hungary Kft.-t, vizsgálja meg a Szűcs Fuvar által kezelt területet. A szakvélemény szerint határértéket meghaladó szennyezést mutattak ki az odaszállított földben. Egy környezetvédelmi igazságügyi szakértő megállapította, a nyugati iparterület szántóként a továbbiakban nem használható, javasolta az ingatlanok művelési ágának megváltoztatását.

Idén januárban a képviselő-testület a Szűcs Fuvarral kötött szerződés lezárásól szóló javaslattal szembesült, ezzel együtt 16 millió forintot különítettek el a vállalkozó által el nem végzett munkákra, valamint útburkolásra. A szerződés lezárásáról azonban nem született testületi döntés, se a terület átminősítéséről.

Hogy szennyezett földet vitt a Szűcs Fuvar Kft. a telepre, azt nem csak a szakvélemény tárta fel, erről puszta szemrevételezéssel magunk is meggyőződtünk a helyszínen. Találtunk a sárga színű földbe kevert téglát, betont, műanyag csöveket, üveget, gumiőrleményt, kátrányt, csempét, háztartási hulladékot, sódert, homokot, fatörzset, agyagot.

A bontási törmelék a Szabolcs utcai építkezésről való. Ezt az egyik ott dolgozó munkás is megerősítette a helyszínen. Másfelől a Szűcs Fuvar Fótra járó 16 tonnás teherautóit este a Szabolcs utcai építési területen láttuk sorban parkolni. Onnan azonban nem tiszta föld, hanem építési, bontási törmelékkel kevert anyag érkezik tiszta föld helyett. Méghozzá nagy mennyiségben: 5-10 percenként fordul be egy-egy teherautó. A Szűcs Fuvar helyenként 3-5 méteres magasságban töltötte fel a 3 hektáros terület jó részét kevert hulladékkal.

A helyzet abszurditása csúcsosodik abban, hogy a cég a terület megtisztítására, a bontási hulladék elszállítására szerződött, ehelyett az elszállítandó hulladékos föld többszörösét teríti oda.


Ami elkerülte az önkormányzati ellenőrzés figyelmét: a tiszta földben téglák, beton, fa, műanyag


Úgy zárták le, hogy folytatták

Többször kérdeztük a fóti jegyzőt, intézkedik-e a Szűcs Fuvar tevékenységével kapcsolatban. Finta Béla a héten előbb az igazgatási szünetre hivatkozva elzárkózott, pénteken viszont ennek ellenére válaszolt. A jegyző azt közölte, a Szűcs Fuvar azért folytatja a telep feltöltését, mert a szerződését még nem teljesítette, az érvényben van.

A jegyző magyarázata azért érdekes, mert ellentmond a 2016. január 27-i képviselői tájékoztatásnak, amelyben szó sincs a szerződés folytatásáról. Ellenkezőleg, a lezárásáról. Bartos Sándor polgármester azt javasolta: „A terület ellenőrzése után a bartel (sic!) szerződés lezárható, annak rögzítésével, hogy Fót Város Önkormányzatának semmilyen fizetési kötelezettsége a vállalkozóval szemben nem áll fenn.”

Vargha Nóra (Együtt) képtelenségnek tartja a jegyző magyarázatát, mivel jogi értelemben a Szűcsékkel kötött szerződés 2014. decemberben lezárult. „További teljesítésre a vállalkozónak nincs lehetősége, akármilyen mértékben teljesítette a vállalásait. A képviselő-testület nem határozott a szerződés meghosszabbításáról, a rendelkezésre álló két év régen letelt” – fejtette ki megkeresésünkre a jogi végzettségű képviselő. Varga szerint már csak az elszámolás lehet hátra, a teljesítés vitathatatlanul befejeződött, a nyugati iparterületen a vállalkozónak másfél éve nincs jogosultsága munkát végezni.

Finta magyarázatának további része sem egyezik a nyugati iparterületről szóló tájékoztatóval. A jegyző azt írta lapunknak, hogy a Szűcs Fuvar 2015-ben teljesítette mintavételi kötelezettségét 5 ezer köbméteres földadagok elhelyezése után. A tájékoztatóban viszont az olvasható, hogy a cég nem adott át sem a föld eredetéről, sem a minőségéről szóló igazolásokat, ezért 2015 márciusában megtiltották neki a további feltöltést. Arról egy sort se ír a 2016. januári összefoglaló, hogy a Szűcs Fuvar 2015-ben átadta az igazolásokat, aminek köszönhetően újra engedélyezték számára a feltöltést, az egy éve lejárt szerződés pedig érvényes.

Bár 2015-ben elkészültek az 5 ezer köbméterenkénti jegyzőkönyvek – a 2014-esekről nem tett említést a jegyző–, geodéziai felmérést fognak végeztetni, hogy megtudják, hány köbméter rakható még oda. Ennek ismeretében fogják teljesültnek tekinteni a szerződést – tudatta a VS.hu-val Finta Béla. Ez szintén új, a szerződést lezáró januári javaslattól eltérő információ.

A jegyzőtől azt is megtudtuk, hetente végeznek helyszíni ellenőrzést a terepen, nem találták nyomát veszélyes hulladéknak.


Tiszta föld a nyugati iparterületen, terepszint felett fél méterrel


Barter

  • Az ingatlanokon található 3 ezer 300 köbméter betonhulladékot, nem szemét jellegű építési hulladékot a helyszínről elszállítja,
  • a hulladékot hasznosítja a terület átvételétől számított 20 munkanapon belül,
  • durva tereprendezést végez,
  • hivatalos földmérővel a területre szintvonalas térképet készíttet saját költségén,
  • a szintfelmérést követően meghatározott területrészre a vállalkozó két évig jogosult nem szennyezett, bevizsgált földet szállítani 29 ezer köbméter mennyiségben,
  • a föld vastagsága nem haladja meg a fél métert,
  • a betontörmeléket 7,5 millióért szállítja el, ugyanennyiért engedi az önkormányzat a föld lerakását.

Nyugati iparterület, bontásból származó veszélyes hulladékok


Szántóra sittet

A Szűcs Fuvar tevékenysége nemcsak azért lehet jogsértő, mert az önkormányzattal kötött szerződést megszegve végzi, hanem egyáltalán a környezetszennyezés miatt. Mezőgazdasági jellegű területre deponál szennyezett anyagokat nagy mennyiségben, hulladéklerakási, -kezelési engedéllyel nem rendelkező ingatlanon.

A Szűcs Fuvar a Liget-projekt sokat foglalkoztatott alvállalkozója. Nemcsak a Strabagnak dolgozik a Szabolcs utcában, hanem a – 2015 májusában alakult, 3 főt foglalkoztató – Bont-Tör Zrt.-nek is, amely a Városligetben a Közlekedési Múzeumot és a volt Hungexpo-épületeket bontja. Ha hinni lehet a területet őrző-védők képviselőjének, eddig 55 fuvart vittek a fóti felsőkopaszhegyi volt homokbánya területére. A mai napig nem derült ki, került-e oda azbeszttartalmú anyag a Hungexpo-telekről, ahol laboratóriumi mérések igazolták a bontási törmelékben az azbeszt jelenlétét.

A fóti jegyző a mezőőröket küldte ellenőrzésre, akik szemrevételezéssel nem találtak veszélyes hulladékot a hulladéklerakónak használt bányában. Hasonlóképpen eredménytelenül jártak a zöldhatóság ellenőrei, ők se láttak veszélyes hulladékot a Szűcs Fuvar által odaömlesztett törmelékben. Szintén hiábavaló volt Vargha Nóra indítványa, hogy vizsgáltassák be a fóti bányába került hulladékot, a képviselő-testület nem vette napirendre.


Fót nyugati iparterület

Láthatatlan betondarabok a tiszta földben


Fantomtéesz a város közepén

A volt bánya területét a Szűcs Fuvar a fóti Fáy András – a rendszerváltozás előtt Vörösmarty Mihály – termelőszövetkezettől bérli, amely már csak papíron létezik. A szövetkezet Károlyi István úti központjában az ajtók zárva, a vakolat omlik, síléceket, babakocsit, mankókat, bőröndöket és hasonló tárgyakat hagytak hátra a tulajdonosok. A cég már 2014-ben sem adott le mérleget, telefonját kikapcsolták.

A ligetvédők július végén blokádot emeltek a Szűcs Fuvar teherautói előtt. Akkor abban állapodtak meg, hogy a laboratóriumi mérések eredménye után a cég folytatja a sitt kiszállítását Fótra. Bár az eredmények több mint egy hete rendelkezésre állnak, újabb rakományok azóta se indultak a volt Hungexpo-telekről.

A Szűcs Fuvarnak a rendőrséggel is meggyűlt a baja: mint arról beszámoltunk, a dunakeszi rendőrök szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítették sofőrjeit a sitt szállítása miatt.

A Liget-projekt gazdájától, a Városliget Zrt.-től megkérdeztük, lépnek-e valamit, hogy a Szűcs Fuvar a bontási hulladékot ne a fóti mezőgazdasági területre szállítsa, de még nem kaptunk választ. Azt is tudakoltuk, mikor folytatják a fóti bánya töltését a Hungexpo-épületek törmelékével, és mikor szállítják el az azbeszttartalmú sittet, de erre sem reagáltak eddig.