Hétkarú óriássá növesztené magát a Corvinus

Fotó: VS.hu / Zagyi Tibor

-

Feldarabolása helyett egy új kar alapítása felé menekülne a Corvinus – értesültünk több egymástól független egyetemi forrásból. Úgy tudjuk, egy agrárinformatikai kar létrehozásában látna megoldást működési bajaira az intézmény, amely a javaslatot a kormánynak is eljuttatta.


Kedden jár le a határidő, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) kapott a saját reformjára vonatkozó elképzelések benyújtására. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) felsőoktatásért felelős államtitkára június elején jelentette be a Napi Gazdaságban, az egyetemtől a hónap végéig várják a javaslatot arról, milyen formában működnének tovább.


Ha Rostoványi Zsolt rektor betartja a határidőt, és szerdáig megküldi javaslatait a tárcának, azzal első körben kihagyja a jövő tervezéséből a BCE legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust, amelyet csak július 15-re hívott össze.

Az egyetem vezetéséhez közel álló forrásaink azt állítják, a BCE vezetése abban látja a kiutat, hogy egy hetedik kart alapítana: az agrárinformatikait. Erre vonatkozó javaslatcsomagot készít az Emminek. Információink szerint az új kar a pesti oldalon működne, ide vonnák össze minden karról a matematika oktatását. Az átszervezés érintene több, jelenleg a budai kampuszon működő tanszéket, illetve a most a pesti gazdálkodástudományi karon működő agrár-közgazdaságtan tanszéket, amelyet a kertészek kaphatnának meg.nem értik, miért

A budai kampuszon nagy az értetlenség az elképzelés miatt – mondták forrásaink. Nem értik az okát, mivel ez a tudományterület jelenleg is része a kertészettudományi kar képzéseinek. Ésszerűséget nem látnak az elképzelésben, egyetlen magyarázatként azt tudják elképzelni, az új kar alapításával a BCE azt igyekszik igazolni a minisztérium előtt, hogy képes integrálni különböző képzéseket. Ez a feltételezés nem légből kapott, Palkovics maga is problémaként említette az egyetem karai közti együttműködés hiányát, az intézményen belüli párhuzamosságokat, az optimálisabb, átgondoltabb működés hiányát.

Jelenleg az egyetemen például a karbantartás se központosított, két könyvtár, két testnevelés tanszék, két nyelvi intézet működik. A 2013-as nyelvvizsga botrány kirobbanása után a közgázos nyelvi intézet szinte elhatárolódott az élelmiszer-tudományi karon működőtől, amely helyszínt biztosított az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ szervezésében tartott nyelvvizsgákhoz, amelyeken némi pénzért olyanok is bizonyítványokhoz juthattak, akik a követelményeknek nem feleltek meg.

Úgy tudjuk, az egyetemen teljes hírzárlat van. Az agrárinformatikai kar megalapítására vonatkozó kérdéseinkre nem is kaptunk érdemi választ. „Miután a munka még folyik, s a végleges koncepció kialakítása további egyeztetéseket, majd a megfelelő fórumok állásfoglalását igényli, az ön által feltett kérdésekre jelenleg még nem áll módunkban válaszolni” – írták. Névtelenséget kérő corvinusos forrásaink azonban megjegyezték, a budai kampusz helyzetét, katasztrofális finanszírozását nem oldja meg egy új kar indítása.


Telt házas fórum a kertészeti karon


Darabolva vagy egészben?

Elsőként a VS.hu adott hírt május 19-én a BCE feldarabolásának tervéről, amely a budai kampusz eladásában öltene testet, a három kart más intézményekbe tolnák:
  1. A kertészettudományi kar visszakerülne Gödöllőre, a Szent István Egyetemre.
  2. A tájépítészeti kar osztódna: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és/vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fogadná be.
  3. Az élelmiszer-tudományi kar Hódmezővásárhelyre, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karára és/vagy a BME-re költözne.
A cikkünk másnapján rendezett tartott összdolgozói fórumon nem lehetett bejutni a budai kampusz aulájába, annyi hallagató és egyetemi dolgozó volt kíváncsi a jövőre. Konkrétum azonban nem hangzott el, Rostoványi azzal nyugtatta volna – eredménytelenül – a kedélyeket, bízik abban, hogy egyben marad az egyetem.


A kertészeti kar által 50 éve használt szigetcsépi tangazdaságot 2014-ben visszavette az állam


Emmi után szenátus?

Akkori értesülésünket az Emmi nem cáfolta, és nem is erősítette meg, mondván „az egyes intézmények és karok átalakítására vonatkozó javaslat egyeztetése még nem kezdődött el az érintett intézményekkel és gazdasági szereplőkkel. A minisztérium az egyeztetés megkezdése után az átalakítás irányairól részletes tájékoztatást fog adni.”

A BCE közleményben is reagált, eszerint semmilyen hivatalos dokumentumot nem ismer az intézmény esetleges átalakításával kapcsolatban. Ezért arról nem tud véleményt alkotni, csak abban az esetben, ha „a javaslatok a Budapesti Corvinus Egyetemet bármilyen szempontból érinteni fogják.”

Ehhez képest feltűnő fordulatnak mutatkozott Palkovics bejelentése, hogy a javaslatot nem a minisztérium adja, hanem az egyetem. Annak ismeretében még érdekesebb volt, hogy a Napi Gazdaságnak adott interjúban az államtitkár meglebegtette: a Corvinus esetleg fuzionálhatna a műegyetemmel, és egy József Nádorról elnevezett szuperegyetem jöhetne létre. De azt is hangsúlyozta, az összevonás, a szétdarabolás nem cél, azt kell megvizsgálni, hogyan lehet fenntartható egyetemi struktúrát működtetni.

Az informatikában egyébiránt nem először keresi a kiutat a rektor. Két évvel ezelőtt is ez történt, miután a frissen kinevezett – majd másfél évvel később menesztett – gazdasági főigazgató, Rózsás Péter ugyanazt kifogásolta, mint most az államtitkár, a pazarló működést, a rossz belső elosztást. Ekkor albizottságokkal, külső tanácsadókkal ellátott munkabizottságot hoztak létre a leendő gazdasági informatikai kar alapjainak lerakásához. A reformprojekten 40-50 ember is dolgozott több hónapon át, ám a gyümölcse nem érett be: a gazdaságinformatikai kar indítására vonatkozó előterjesztés nem került a szenátus elé.