Hat nyomozás a Corvinus körül, százmillió forint tűnhetett el

Fotó: MTI / Simó Endre

-

Hűtlen kezelések, sikkasztások és csalás gyanújával nyomoz a rendőrség a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi gazdálkodásával összefüggésben – tudta meg a VS.hu. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) tette a feljelentéseket, hivatalosan ismeretlen tettes ellen.


A Kehi más felsőoktatási intézményekkel együtt vizsgálta a Budapesti Corvinus Egyetem 2009–2012 közötti gazdálkodását. A Kehi a Corvinussal kapcsolatban számos állítólagos jogszerűtlenséget, szabálytalanságot tárt fel, továbbá bűncselekmények gyanújára is bukkant – ezek miatt több feljelentést tett. „A hivatal a Budapesti Corvinus Egyetemet érintő vizsgálatának megállapításai alapján összesen hat tényállás miatt tett ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést:


3 esetben hűtlen kezelés, 2 esetben sikkasztás, 1 esetben csalás miatt. A feljelentésekkel érintett elkövetési érték meghaladja a 100 millió forintot. A nyomozást minden ügyben elrendelték

– közölte a Kehi a VS.hu megkeresésére. A büntetőeljárások közül egy sikkasztás, a csalás és két hűtlen kezelés gyanúja miatt a IX. kerületi rendőrkapitányság, míg egy sikkasztás és egy hűtlen kezelés gyanúja miatt a XIII. kerületi rendőrkapitányság nyomoz – tudtuk meg a hivataltól.

A Corvinust érintő nyomozásokkal kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, de ott – adatvédelmi okokra hivatkozva – elhárították a válaszadást.

A Corvinuson történt állítólagos visszaélések miatt egy nyomozás már folyt, ezt a korábbi gazdasági főigazgató bejelentése nyomán rendelték el jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt. Erre jöttek a Kehi feljelentései, és szélesedett ki a nyomozásban érintett ügyek köre.


Gaál Szabolcs Barna, a Kehi elnöke


Sikkasztás gyanújával

A sikkasztás gyanúja elsőként a Corvinus volt jegyzetkiadó vállalkozásának gazdálkodására vetült rá – írta meg a Magyar Narancs egy évvel ezelőtt. Az államilag támogatott nappali képzésben részt vevő hallgatók jegyzetvásárlását a központi költségvetés támogatja.

A törvény szabad kezet adott a felsőoktatási intézményeknek, hogy a jegyzettámogatáshoz a hallgatók készpénzben, utalvánnyal vagy kártyakibocsátással jussanak hozzá.

A Corvinus a kártyás megoldást választotta. Erről 2009-ben kötött megállapodást az egyetem, a Corvinus elődje, a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Alapítvány által 1991-ben alapított Aula Könyvkiadó Kft. és a Hallgatói Önkormányzat.

Az egyetem a központi támogatást az Aula számlájára utalta, a hallgatók az Aula által előállított jegyzeteket, tankönyveket az Aula működtette könyvesboltban vásárolhatták meg. A HÖK adatai szerint a Corvinuson 2010-ben egy támogatott hallgatóra átlagosan 7500 forint jegyzettámogatás jutott. Az Aula azonban egyre veszteségesebben működött, 2013 nyarán elindult a végelszámolása.


Az egyetem 2009–2012 között összesen 133 millió forint jegyzettámogatást utalt át az Aula Kft. számlájára. Az Aula Kft. végelszámolója szerint a cég ennek több mint harmadával, 36 millió forinttal nem tudott elszámolni.

Az eltűnt tízmilliók a központi jegyzettámogatásból származhattak, amelyeket a hallgatók nem használtak fel. A Corvinus egyébként azóta megszüntette a rendszert, a jegyzettámogatást közvetlenül a hallgatók bankszámlájára utalja.


Corvinus, aula: háttérben a nem kívánatossá vált és azóta eltüntetett Karl Marx-szobor


Odalett a félpénz

Nem csak az említett 36 millió hiányzott a megszűnő Aula kasszájából. Az Aula a könyvesbolt bérleti díjával, 9 millió forinttal is adósa maradt a Corvinusnak. Az egyetem a bérleti díjfizetési konstrukcióval is mérsékelni próbálta a lejtmenetben haladó Aula egyetemmel szembeni adósságát. 2012. április 13-án visszamenőleges hatállyal módosították a bérleti szerződését, miszerint az egyetem a 2010. januártól kiszámlázott bérleti díjának mindössze 54,7 százalékára tart igényt.

A BCE arra hivatkozva kért csak félpénzt, hogy a bérleti díj felülvizsgálata során megállapította: a bérelt terület önköltsége az egyetem által biztosított szolgáltatások – a rezsiköltségek, a műszaki fenntartás – alapján csak 54,7 százaléka az egyéb egyetemi célú területek önköltségének.

Ezzel az Aulának papíron 8,5 millió forinttal kevesebb lett a tartozása, de az Aula végelszámolója ezt nem tartotta jogszerűnek, a bérletidíj-tartozást továbbra is fennállónak minősítette. Számítása szerint az Aula Kft. összesen 44 millió forinttal maradt az egyetem adósa.


Épület - Budapest - Budapesti Corvinus Egyetem

-


Végkielégítették, majd visszafoglalkoztatták

Úgy tudjuk, a nyomozások érintik a volt rektor és gazdasági főigazgató visszafoglalkoztatásának körülményeit is.

Mészáros Tamás 1984. március 15-én létesített közalkalmazotti munkaviszonyt a Corvinus elődjével, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemmel. 1991-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, 2003-tól a BCE rektora lett, az egyetem 1948-as alapítása óta a leghosszabb ideig, 8 éven át vezette az intézményt. 2012-ben a Corvinus élére új rektor került, Rostoványi Zsolt. Egyik első intézkedése volt, hogy 2012. január 2-án közös megegyezéssel megszüntette Mészáros közalkalmazotti munkaviszonyát – az indoklás szerint nyugdíjigénylés miatt. Ennek köszönhetően Mészáros 8 havi átlagkeresetét vehette fel végkielégítésként. Mivel rektorként vezetői illetményt is kapott, a végkielégítésbe ez is beszámított, így összesen 15,3 millió forint járt neki. Közalkalmazotti megbízása 2012. január 6-án megszűnt, de csak három napra. Rostoványi 2012. január 9-től a Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetési Tanszék egyetemi tanáraként foglalkoztatta tovább 927 ezer forintos fizetéssel.

Hasonló utat járt be Gulyásné Turóczi Margit, a BCE volt gazdasági főigazgatója. Közalkalmazotti munkaviszonyát – szintén nyugdíjigénylésre hivatkozva – rektorként még Mészáros bontotta fel 2011. december 19-én. Ezzel Gulyásné is jogosulttá vált végkielégítésre: hathavi átlagkeresete plusz a vezetői illetménye 13,4 millió forintot tett ki. Gulyásnét szintén csak néhány napra nélkülözte az egyetem. Felmondási ideje 2012. március 31-ig tartott, majd április 2-án Rostoványi a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Főigazgatói Hivatala ügyvivői-szakértői munkakörébe nevezte ki 649 ezer forintos fizetéssel.

A felsőoktatási intézmények gazdálkodását, működését több évtizede ismerő forrásunk a rektor visszafoglalkoztatása kapcsán arra hívta fel a figyelmet, ilyen megoldás akkor lehet hasznos, ha a cél a lehető legmagasabb végkielégítés elérése. Mivel januárra rektori megbízása megszűnt, ha februárban bontják fel a munkaviszonyát, már egy hónappal kevesebb vezetői illetményt számíthattak volna bele a végkielégítésbe.


Rostoványi Zsolt

Rostoványi 3 nap múlva visszahívta a volt rektort és a gazdasági főigazgatót


BCE: nem nyilvános


Ezt látta az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék a Corvinusról, 2009–2013:

  • Pénzügyi helyzet: a BCE fizetőképessége nem volt biztosított a 2009–2012. években.
  • Likviditási mutatók :2010–2012 között az egyetem fizetésképtelenségének közvetlen veszélyét jelezték.
  • Az egyetem 60 napon túli tartozásállománya 2011. és 2013. december között minden hónap végén meghaladta az éves eredeti kiadási előirányzatának 3,5 százalékát vagy az 50 millió forintot.
  • A bevételek teljesítése minden évben elmaradt a módosított előirányzattól, 2010-re 765,6 millió forinttal nőtt.
  • A teljesített kiadások az ellenőrzött időszak minden évében elmaradtak a módosított előirányzattól.
  • A kormány 2011. április 12-étől határozatlan időre költségvetési felügyelőt rendelt ki. 2012-ben nyolc esetben 80 millió forintos, 2013-ban három alkalommal, 2,3 milliós kötelezettségvállalást utasított el.

A rendőrségi nyomozásról kérdeztük a Rostoványi Zsolt rektort is, érdemi választ nem kaptunk.

„Folyamatban lévő büntetőeljárásról kizárólag az ügyben eljáró hatóság adhat tájékoztatást, ha akar. Nem gondoljuk, hogy a Kehi bárkit is tájékoztatott volna az ügyben, hiszen a Kehi-jelentés nem nyilvános” – tudatta a BCE jogi irodája. Mészáros visszafoglalkoztatása ügyében – hogy jogszerű volt, vagy sem – hasonlóan eltekintettek a válaszadástól: „Az Egyetem jogi kérdésben külső partner irányában nem fogalmaz meg véleményt, különösen nem teszi azt nyilvánossá.” A rektori hivatalnak a Kehi-vizsgálat nyomán elrendelt intézkedéseiről sem kaptunk felvilágosítást: „Mivel a Kehi-jelentés tartalma nem nyilvános, így az annak alapján tett intézkedések sem azok.”

A Corvinusszal kapcsolatos rendőrségi nyomozás tényét kérdésünkre a Fővárosi Főügyészség is megerősítette.

Rostoványi Zsolt tavaly nyáron az Indexnek azt nyilatkozta, a részletes Kehi-jelentés ismeretében foglal állást és rendel el vizsgálatot.