Egy akadémiai intézet aggódik a multikultúra tagadása miatt

-

Nyilatkozatban kezdeményez párbeszédet a kérdésről az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete (Kisebbségkutató Intézet). A kutatók szerint a kulturális sokszínűség Magyarországon tény, és erről fontos beszélni.


„Kisebbségkutatással foglalkozó szakemberekként aggodalommal követjük, hogy az utóbbi hónapokban felerősödött a kisebbségi csoportokat megbélyegző, az ország kulturális sokszínűségét tagadó politikai beszédmód. Ezzel ellentétben mi azt állítjuk, hogy a kulturális sokszínűség Magyarországon tény” – ezekkel a mondatokkal kezdődik a Kisebbségkutató Intézet nyilatkozata. A kérdést maga Orbán Viktor miniszterelnök emelte a hazai politikai agendába egy német lapnak adott nyilatkozatával, amelyben a bevándorlók körüli vitához hozzászólva azt mondta, hogy nem akar multikulturális társadalmat.

A Kisebbségkutató Intézet emlékeztet arra, hogy Magyarország népességének csaknem tíz százalékát etnikai és kulturális kisebbségek alkotják, történeti perspektívából pedig még nyilvánvalóbb tény, hogy a közép-európaiak, közöttük a magyarok identitásában fontos szerepet játszanak közvetlen felmenőik sokfélesége, amit az emberek és államhatárok vándorlása és az azt követő változó lojalitások csak még jobban színesítettek:


A kulturális sokszínűség ezen felül érték, amely állami védelemben részesül, nem csak a Magyarországon jelenleg hatályos nemzetiségi törvény, hanem több, különböző nemzetközi szerződés alapján is.

Aki ezt tagadja, az a kisebbségi közösségek elismerését, a kisebbségi közösségekhez tartozó és azok fontosságának tudatában élő embereknek a politikai közösséghez való tartozását vonja kétségbe – írják a kutatók, akik szerint ha Magyarországon felerősödnek az etnocentrikus, idegengyűlölő, az ország kulturális homogenitását hangoztató diskurzusok, az minden bizonnyal nem csak az ország Európán belüli hírét rontja, a hazai nemzetiségi csoportokat veszélyezteti, hanem a kisebbségi magyarok környező országokon belüli megítélésére, intézményes életesélyeire is negatív módon hathat.

A Kisebbségkutató Intézet minderre hivatkozva szakmai párbeszédet kezdeményez, amelynek honlapján kíván fórumot adni. Megvitatásra ajánlja a kérdést, hogy milyen mértékben és milyen formában van jelen a multikulturalitás elmélete és gyakorlata a magyar társadalomban. A párbeszédhez a kutatók minden felelősségteljesen gondolkodó ember hozzászólását várják.