Beázás, rossz szegély, hézagok - itt a Lánchíd utcai panaszlista

-

Nem csak a közlekedési hatóságnak elfogadhatatlan az ideiglenes engedély nélkül forgalomba helyezett Lánchíd utca; a lakók 28 kifogást írtak össze és küldtek el a projektirodának.


Pontokba szedték a kifogásaikat a Lánchíd utca felújításának kapcsán az ott lakók, a lapunk birtokába került hibajegyzéket az engedélyezési eljárás előtt egy nappal, szeptember 22-én küldték el a I kerületi önkormányzatban működő Várkert Bazár Projektirodának.


"A használatbavétel érdekében felhívjuk az önkormányzat figyelmét a kijavítandó hibákra, valamint azokra a közlekedőket is érintő megoldásokra, melyek a jövőben veszélyhelyzetet eredményezhetnek" – fogalmaztak levelükben, amelyre eddig semmilyen választ nem kaptak, igaz, a válaszadást nem is írja elő jogszabály.

Szerdán ismét feltörték a frissen lerakott díszburkolatot.


A lakók kifogásai:

 • A fugák nem töltődnek fel a kövek szintjéig. Télen kifagyhatnak. A szintkülönbség miatt zötykölődnek az autók, jelentős a hanghatás-növekedés.
 • Bicikliút melletti hézagok maradtak.
 • Házak falsíkjánál hézagok, letört lábazatok láthatók.
 • Építsék vissza az eltávolított lépcsőket.
 • A Lánchíd utca 5.-tel szembeni víznyelő elhelyezése nincs befejezve, kitöltetlen mélyedés keletkezett.
 • A parkolók kialakításánál hiányzik a sávjelzés.
 • A parkolók és a zöldterület között kavics kitöltés tisztíthatatlan. Télen a hótól, ősszel a falevéltől és a kutyaürüléktől minden idényben.
 • A burkolóköveket egyenetlenül rakták le, kiemelkedő felületek keletkeztek. Megkötött cementkupacok maradtak.
 • A Lánchíd utca 7-9. előtt a zöld felület kerete többféle kőből készült, nagy hézagok keletkeztek a parkoló burkolata és a kőkeret között.
 • A dilatációs csíkot a járdában 2-3 ujjnyi betöltetlen nyílással alakították ki majdnem minden ház előtt. Bár javították, de nem kielégítően, a hézagok sok helyen megmaradtak.
 • Párhuzamos parkolósávoknál ujjnyi hézagok maradtak.
 • A Lánchíd utca 13. és 15. közötti párhuzamos parkolóban félig-meddig fugázott máris kitöredezett egy rész, letöredezett kockakövek maradtak.


Újrakövezés előtt. Előtérben a kifogásol víznyelő.


 • Lánchíd u. 5-19 közötti épületek pincéi a nagy eső után vízben álltak. Az aszfalt felbontása és a kockakő lerakása között elmaradt a szigetelés.
 • A Lánchíd utca 23. előtt az elválasztó forgalmi sávban éles törés látható, nem folytonos a többi fehér sávhoz képest.
 • Az Akseli Gallen Kallela emlékmű körüli apró kavicsot a látogatók lába széthordja, rögzítő anyaggal kérik befedni, ahogy a Clark Ádám téren.
 • A villamossín melletti járda nagy kockakő burkolatának lerakása rosszabb, mint bárhol a Lánchíd utcában.
 • A Lánchíd utca 5. és 13. közötti háromféle elválasztó sávot alkalmaznak a a parkolók között. Az egyik kavicsos, a másikra fát ültettek, a harmadik részben kerámia-tálcás részben kavicsos. Nem érvényesül az egység, esztétikailag kifogásolható.
 • A Clark Ádám tér felé vezető járdaszegély és az új útburkolat között helyenként jelentős szintkülönbség van. A járdaszegély sok helyen centikkel magasabb, máshol pedig alacsonyabb, mint az új burkolat.


Jönnek-mennek a teherautók a Clark Ádám téri bejáratnál


 • Télen a házak előtti hóeltakarítás megnehezedett, a lapátot nem lehet majd az egyenetlen felületen végigtolni. Csúszásveszély keletkezik.
 • A biciklisáv burkolata helyenként már most sérült, sok helyen megrepedtek, piszkosak, malterosak, olajfoltosak. Egyes lapok között semmiféle fugaanyag sincs. A biciklisáv és a parkoló kövezete közötti rés fugázása hiányos, minősége elfogadhatatlan.
 • Várakozni tilos táblák elhelyezését egységesíteni kellene.
 • A Lánchíd utca elejére telepített kerékpártámaszoknál kiemelt szegély van, nem lehet leszállás nélkül megközelíteni a kerékpársávról. A szegélyt dönteni, vagy süllyeszteni kellene.
 • A Clark Ádám parkolóban van egy kavicsos kazetta, ott is széthordják, úgy mint a parkolóban. Kérik fikszálni, mint a téren.
 • A fizető parkolás problémája nem megoldott a hétvégi rendezvények esetén. Általában délután áramlanak oda a látogatók, ezzel nem biztosítható a helyi lakosok parkolófoglalása.


A Várba vezetőn lépcsőn folyamatosan dolgoznak.


Az ideiglenes forgalomba helyezési eljárást szeptember 23-án kezdeményezte az I. kerületi önkormányzat megbízásából a Swietelsky Magyarország Kft. A fővárosi kormányhivatal közlekedési felügyelősége az eljárást megindította, szeptember 30-ra helyszíni szemlét szervezett. Ezt azonban el kellett halasztani, mert a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a kivitelező nem tudta lezárni. A kivitelezés hibáira a felügyelőség ott a helyszínen felhívta a vállalkozó figyelmét, köztük az alkalmatlan víznyelők cseréjére.


A Lánchíd utca átadásának időpontja továbbra sem ismert. Erről a Budapesti Közlekedési Központ ott időző forgalmi ellenőre se tudott mit mondani. A VS. úgy tudja, az utca forgalmát szabályozó biztonsági emberek megbízatását október 20-ig meghosszabbították. Ez arra utalhat, hogy a kivitelezők se számítanak ennél hamarabbi átadására.

Mint azt megírtuk, a Várkert bazár projekthez kapcsolódó utcát tegnap a fővárosi kormányhivatal közlekedési felügyeletének figyelmeztetése ellenére és ideiglenes forgalomba helyezési engedélye nélkül adták át a forgalomnak. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a 86-os buszt terelte vissza az utcára, de taxik és célforgalomban gépkocsik is használni kezdték. A biztonsági emberek visszahelyezésére azért volt szükség, mert az autósok szintén használatba vették az utcát.


Egyre több jármű hajt át a félig-meddig lezárt utcán


A behajtásra jogosultság ma még kaotikusabb képet mutat; tegnap az átmenő taxikat is visszafordították, ma már kevésbé, turistabuszokat és egyre több autót is engednek áthajtani, valamint motorosokat, bicikliseket. A BKK mai közleménye szerint jogszerűen használják a Lánchíd utcát. "Az út műszaki állapota október 1-jétől alkalmassá vált arra, hogy a buszközlekedés ideiglenesen beindulhasson - ahogy ez bármely más, felújítás alatt álló úton ideiglenesen azonnal megtörténik, amint arra az út állapota alkalmassá válik. Éppen ezért végleges forgalomba helyezési engedélye az útnak még nincs, nem is lehet, de ez a buszközlekedés ideiglenes beindításához nem is szükséges" - tudatta a BKK.

A főváros közlekedési társaságának közleménye arra nem tér ki, hogy a végleges engedélyről egyáltalán nincs szó, mivel még ideiglenes engedélyt se kapott a Lánchíd utca, ugyanis az ahhoz szükséges helyszíni bejárást le kellett fújni kedd délelőtt. A BKK szerint a kormányhivatalnak nincs kifogása a buszközlekedés ellen – megkeresésünkre a kormányhivatal nem válaszolt –, ugyanakkor a keddi helyszíni szemlén, a hatóság munkatársai azt hangsúlyozták, jogszabálysértő lesz, ha a kivitelező forgalmat enged a Lánchíd utcára.

Az I. kerületi önkormányzat kedden arról tájékoztatta az MTI-t hogy a műszaki átadás-átvétel befejeződött, már csak garanciális javításokat végeznek. A BKK mai közleményében már azt írta, a Lánchíd utca még nincs kész, a műszaki átadás-átvétel nem fejeződött be.


Két légkalapáccsal bontották tegnap az alapig a sétányt.


A kivitelező nem csak a Lánchíd utcában dolgozik még, a Várkert Bazárban is akadnak a látogatóktól elzárt munkaterületek.