Az ügyészség szerint Németh György nem holokauszttagadó

-

Az ügyészség szerint a szociológus-közgazdász Németh György sem a tények tagadását, sem a kétségbe vonását, sem a jelentéktelen színben való feltüntetését nem követte el, amikor február elején egy konferencián azt állította, hogy „Magyarországon nem volt cigány holokauszt” -írja a Roma Sajtóközpont.


Február elején a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, a Romaversitas Alapítvány, a Partners Hungary és a Roma Sajtóközpont feljelentést tettek Németh György ellen, aki a Közép-európai Egyetem tudományos konferenciáján kijelentette: „Magyarországon nem volt cigány holokauszt, elég sok országban volt. Voltak cigányokkal szembeni atrocitások, de nem volt". Az öt szervezet a Büntető törvénykönyv azon paragrafusára alapozva fordult a bírósághoz, amely kimondja, hogy „aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”


A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség szerint azonban Németh György mondata nem meríti ki a Btk. idézett tényállását, szerintük ugyanis Németh „a sérelmezett mondatot akként értette, hogy a cigány nemzetiséghez tartozókkal szemben elkövetett bűncselekmények a zsidó hitelveket vallókkal szemben elkövetett bűncselekményekkel nem azonosak, »ne próbáljuk összehasonlítani«.”


Az ügyészség indoklásában sorra veszi a jogszabályban említett cselekményeket, és megállapítja, hogy Németh sem a tények tagadását, sem a kétségbe vonását, sem a jelentéktelen színben való feltüntetését nem követte el.

Udvari Márton, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda ügyvédje szerint az indoklás nem több, mint „jogi csűrés-csavarás". „Arról lehet vitatkozni, hogy jó-e a jogszabály, és szükséges-e a Btk.-val büntetni a holokauszt-tagadást, álláspontom szerint a hatályos passzusokban foglaltakat Németh György elkövette" - közölte.

A civilek nem tudnak fellebbezni, azt a jogi szabályozás nem teszi lehetővé.