Az ügyészség feladta a Corvin-projekt mutyigyanújának nyomozását

Fotó: MTI / Honéczy Barnabás

-

Megszüntette az ügyészség a hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatti nyomozást a Corvin-Szigony-projekt ügyében. A gyanú szerint 100 ingatlan eladásakor 3-4 milliárd forint kár érhette a VIII. kerületi önkormányzatot. Bűncselekményt a hat éven át tartó nyomozás nem tudott felderíteni. Ahogy szándékosságot se. Legfeljebb 125 millió forint lehetett a kár, véli az ügyészség, de annak sem lett meg a felelőse.


A VIII. kerületben még ma is futó városrehabilitációs programmal, a Corvin-Szigony projekttel összefüggésben 2009 szeptemberében indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. Az A. György és társai ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt indított eljárást zárta most le a Fővárosi Főügyészség július 24-i megszüntető határozata.


A hat éven át tartó nyomozás alapját a Rév 8 (Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési ) Zrt. 2005-2007 közötti pénzügyi és jogi tevékenységének átvilágítása adta, amelyet a Mikroorg Kft. készített 2009 tavaszán az önkormányzat gazdasági bizottságának felkérésére.

Az átvilágítás legfőbb kifogása az volt, hogy olcsón adták el a befektetőnek a bontásra ítélt ingatlanokat (a projektcéget a Futureál-csoport vásárolta fel, és kezdte megvalósítani három lépcsőben az ingatlanfejlesztést). Eszerint a Rév 8, illetve az önkormányzat a kiinduló 2003-as szerződésben szereplő árakhoz képest magasabb és reálisabb vételárat alkudhatott volna ki. Ehelyett a projekt tízéves 2003-2013 közötti időtartamára meghatározott vételársávtól nem tértek el. A telkek négyzetméterára 60 ezer forintról a fejlesztés utolsó évében 71 ezer forintra nőtt, miközben – a Mikroorg szerint – 2005 és 2008 között minimum nettó százezer forintért kellett volna eladni azokat. Ezzel az önkormányzatot kár érte, állította az átvilágító cég.Verseny nélkül

Az átvilágítás a versenyeztetés elmulasztását is kifogásolta, szóvá tette, hogy az ingatlanokat nem a reális forgalmi érték alapján adták el, 2003-ban, 2005-ben nem készült tételes értékbecslés. A végkövetkeztetés szerint 3 milliárd forintot meghaladó kár érte az önkormányzatot.

A RÉV 8 korábbi vezérigazgatója az átvilágítói jelentés megállapításait tévesnek nevezte. A Mikroorg anyaga egyébként nem lett publikus, mert a jegyző titkosíttatta – azt végül se a józsefvárosi önkormányzat gazdasági bizottsága, se a képviselő-testület nem tárgyalta. Csak az átvilágítást cáfoló RÉV8-as jelentést, amelyet viszont elfogadott.

Az átvilágítást a befektető Futureal Csoport is kifogásolta. Azt hangsúlyozta, azzal szemben nagyon súlyos szakmai kritikákat fogalmazott meg a Rév 8 Zrt., mintegy tucatnyi külső szakértő véleményével alátámasztva.

Az átvilágításra hivatkozva ugyanakkor ismeretlen személy tett feljelentést a rendőrségen, továbbá Hárs Gábor, volt MSZP-s országgyűlési képviselő is bejelentést tett, kérve a felelősség kiderítését.

A rendőrséget az átvilágítás meggyőzte a nyomozás szükségességéről. 2012 tavaszán házkutatást is tartott a projektirodán és a RÉV 8-nál, dokumentumokat, számítástechnikai eszközöket foglalt le.

2012 novemberében gyanúsítottként hallgattak ki öt személyt. A. Györgyöt és Cs. Zsoltot folytatólagosan elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt, V. Ibolyát, X. Juditot, H. Juditot bűnsegédlet gyanújával.


Ellenük zajlott eljárás

  • A. György, a VIII. kerületi városrehabilitációs társaság, a RÉV8 Zrt. volt vezérigazgatója
  • Cs. Zsolt, a RÉV8 Zrt. igazgatóságának volt elnöke,
  • H. Judit, a projektet koordináló iroda vezetője,
  • X. Judit volt VIII. kerületi jegyző,
  • V. Ibolya volt VIII. kerületi jegyző ellen.
A nyomozás közben a józsefvárosi önkormányzat polgári pert indított a kár megtérítésére. A Budai Központi Kerületi Bíróság ennek megfelelően zár alá vette A., H., és X. vagyonát, összesen 12 millió forint értékben. A nyomozás megszüntetésével a vagyoni zárat is feloldotta az ügyészség.


Múlik az idő

A Fővárosi Főügyészség összességében nem látta bizonyítottnak a bűncselekmények elkövetését, illetve a szándékosságot. Mint írta,


a szerződések megkötése, illetve a szerződésmódosítások kapcsán az előkészítők részéről felmerülhettek szakmai hibák, amelyek azonban szándékosság hiányában jelen ügyben büntetőjogi relevanciával nem bírnak.

A további két megszüntető indok az ügy bonyolultsága és az idő múlása. A határozat megjegyzi, még igazságügyi könyvszakértőt is bevontak az alkalmazott elszámolási rend kibogozására, a vagyoni hátrány megállapítására, de ez se vezetett sikerre:


az idő múlására is figyelemmel nem volt felderíthető, hogy az önkormányzat, illetve a Rév8 Zrt. számára egyre hátrányosabb és nagyobb terhet jelentő szerződésmódosítások szükségessége pontosan hogyan merült fel, annak az igénye kitől származott.

Helytálló hivatkozás

Az ügyészség annak ellenére sem tudta kideríteni, mi történt pontosan, hogy az évek folyamán több szakértőt is dolgoztatott. Egyikük például igazoltnak látta az átvilágítás által megállapított kárértéket, szerinte 69 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan eladása után 3,8 milliárd forint vagyoni hátrány érte a józsefvárosi önkormányzatot. Véleménye nem volt elég meggyőző a nyomozók számára. Másik két szakértő neki ellentmondva azzal érvelt, nem állt rendelkezésre alkalmas összehasonlító adatsor, ezért nem számszerűsíthető a kárérték.


Az ügyészség kiemelte Kocsis Máté polgármester „helytálló hivatkozását” is arra vonatkozóan, hogy az ügyben az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértők véleménye alapján az önkormányzatnak okozott kár mértéke nem volt kétséget kizáróan megállapítható. A polgármester érvelését abban is helytállónak találta az ügyészség, hogy az ingatlanok forgalmi értékét nem lehetett 10 éves időtartamra kiszámítani, csak a 2003-as értéket lehet alapul venni.


Corvin sétány, Corvin negyed


csak 125 millió

Az ügyészség szerint a döntéselőkészítést se lehetett pontosan rekonstruálni, így pedig nem tudta egyértelműen megállapítani a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségét – olvasható a nyomozást megszüntető határozatban.

Az ügyészség egyetlen vitatható tételt talált a szerződésben vállalt kötelezettségek között, a könyvszakértő által is nevesített


125 millió forint elszámolás különbözetet, ami a kerületi önkormányzat számára vagyoni hátrányt eredményezhetett.

Csakhogy – folytatja az indolást az ügyészség – nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a gyanúsítottak szándékosan megsértették vagyonkezelési kötelezettségüket. Így e 125 milliós tétel vonatkozásában sem találtak felelősöket.


A határozat indoklását lezárva az ügyészség elismeri, hogy


a projektszerződés előkészítése, módosítása során az azt előkészítő személyek részéről történhettek hibák, szakmai tévedések,

azonban olyan adatok a büntetőeljárásban nem merültek fel, amelyek kétséget kizáróan azt bizonyították volna, hogy ez bárkinek a szándékos magatartására volt visszavezethető, vagy kötelességszegése tudatos bűncselekmény elkövetésére irányult volna”.


A teljes körű nyomozás adataira és a kétséget kizáró bizonyítottság hiányára hivatkozva a Fővárosi Főügyészség ezzel megszüntette a hatodik éve tartó nyomozást.


Ma sincs kész

Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb városrehabilitációs programja 2004-ben startolt, tervezését már 1999-ben megkezdte a Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési (Rév8) Rt., a józsefvárosi és fővárosi önkormányzat 60-40 százalékos tulajdonú társasága. Az indulásakor Corvin-Szigony néven futó, 125 milliárdról 200 milliárdos értékűre nőtt projekt a Corvin köztől a Klinikákig erjedő 22 hektáros területet érinti.

Ledózeroltak 1100, többségében alacsony komfortfokozatú és alapterületű lakást, a bérházak helyén vasbeton szerkezetű többszintes épületek emelkednek. A tíz évre tervezett programot három ütemre bontották. Az elsőbe a Corvin mozihoz közel eső részen a kereskedelmi és irodai funkciók megvalósítása, a másodikba a lakóépületek, a harmadikba a kulturális funkciók kerültek.

A Futureal 2004-ben felvásárolta a több építőipari cég által gründolt, a beruházásra kiírt pályázatot elnyert Corvin Rt.-t. Az első épületet 2006-ban kezdték építeni, 2008-ban adták át. A 2008-as válság nyomán a bankok visszafogták a finanszírozást, a lakások, irodák iránti kereslet csökkent. A programot 2012 végére kellett volna befejezni, a határidőt előbb 2013 februárra, majd 2013 végére módosították.

2013. november 6-án Kocsis Máté polgármester javaslatára a kerületi képviselő-testület megszavazta azokat a határozati javaslatokat, amelyek célja a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése.