Áthúzta a népszerű szakmára vágyó szegény fiatalok álmait a kormány

Fotó: MTI Zrt. Fotószerkesztőség / H. Szabó Sándor

-

Hideg zuhanyként ért több nem állami szakiskolát, hogy jövőre már nem taníthatnak ingyenesen egyes szakmákat. A sok hátrányos helyzetű diákot tanító, baptista fenntartású iskolák például minden férőhelyet elvesztettek. Mindez ráadásul azután derült ki, hogy a fiatalok már beadták a jelentkezésüket a választott középiskolába. Három hét maradt, hogy az iskolák az állammal megállapodjanak, ha nem sikerül, el kell küldeniük a gyerekeket.


A 11 éve a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett pesterzsébeti Szivárvány iskola idén nem vehet fel gyerekeket, hogy általános iskola után cukrásznak, szakácsnak, pincérnek vagy eladónak tanuljanak.


costes

Jelenleg többféleképpen lehet szakmát tanulni: befejezett általános iskola után, befejezett 10. osztály vagy érettségi után. A lényeg, hogy egy szakmához mindenkinek joga van ingyenesen, de csak az állami iskolarendszeren belül. Összesen 278 olyan szakma létezik, amelyet a szakképzőkben jelenleg tanulni lehet, és ezek között mintegy 100 olyan, amelyikbe érettségi nélkül is bele lehet vágni. Köztük vannak a kedvelt szakmák is, például a pincér, cukrász, szakács.

Ez abból a rendeletből derült ki számukra, ráadásul csak az utolsó pillanatban, amelyben az állam megszabta a szakiskolai ingyenes létszámokat.

A Szivárványban jelenleg több mint 500 gyerek tanul, 470-en nappalin. Körülbelül 300-an vannak a szakiskolások, a lemorzsolódás az erre az iskolatípusra jellemző 30 százalék körüli.

A diákok 70 százaléka roma fiatal, Soroksárról, Lőrincről, Kőbánya-Kispestről, Csepelről járnak ide.

Az iskolában tanulók egyharmada hátrányos helyzetű, így az intézmény nem tud „fizetőssé” válni, nem tud tandíjat kérni a képzésért – mondja Kisely Zsuzsanna, az iskola igazgatója a VS.hu-nak arra a kérdésére, hogy mi lesz az ide jelentkezőkkel, ha nem indítható el a választott szakmák oktatása.


Hova megy, ha szakács akar lenni? Mondjuk, bádogosnak

Az egyéb lehetőségek között elvben ott van, hogy akkor a gyerek majd jelentkezik máshova, ahol ugyanezeket a szakmákat. oktatják. Csakhogy az elérhető távolságban lévő iskolák közül az állami fenntartású csepeliben 2,5-3-szoros a túljelentkezés, vagyis ide a hátrányosabb helyzetű, gyengébben teljesítő gyerekek szinte biztosan nem kerülnek be, a másik, nem állami fenntartású intézmény pedig ugyanúgy nem kapott keretet, mint a Szivárvány.Mivel kötelező beiskolázni a tanköteles korban lévő gyereket, ha nem tanulhat pincérnek, még mindig lehet ács, szabó, útépítő vagy tetőfedő, mert ezeket a foglalkozásokat a következő tanévben létszámkorlát nélkül finanszírozza az állam. Persze csak ha talál iskolát, amelyik felveszi, olyan távolságban, ahova el is tud jutni.


Ezeket a gyerekeket a környéken senki nem tudja fogadni,

mondja Kisely Zsuzsanna, mivel olyan szakiskola sincs, ahova legalább a tanköteles kor végéig kötelezően fel kellene venni őket.A mindenható rendelet

Azt, hogy melyik szakmát melyik megyében és melyik iskolában lehet ingyen megtanulni, azt minden évben az úgynevezett szakmaszerkezetről szóló kormányrendelet szabja meg.

  • A 2013 őszén kezdődő tanévre csak azt írta elő a kormány, hogy melyik megyékben melyik szakmák azok, amelyek egyáltalán nem taníthatók állami támogatással, de nem voltak megszabott létszámok.
  • A mostani, 2014 szeptemberi tanévre vonatkozó rendelet bevezette a létszámkorlátos támogatást, azaz megszabták, melyik megyében melyik szakmát támogatják teljes mértékben, melyeket létszámplafonnal - a norma itt is ugyanannyi - és hogy a keretből melyik iskolafenntartó hogyan részesül. Ennek eredményeképpen idén is volt olyan nem állami iskola, amelyik nem kapott keretet a régóta oktatott szakmához, és mivel ingyenesen nem taníthatta tovább, az egész képzés megszűnt.
  • A 2015-16-ra érvényes rendelettel nőtt a létszámkorlátos szakmák száma, így a korlát nélkül támogatott helyeké csökkent. Most 47 van, ősztől már összesen 170 olyan szakma lesz, amelyet egyetlen megyében sem támogat az állam teljes körűen, mindenhol csak a rendeletben megszabott létszámú diákot lehet ingyenesen beiskolázni. Korlátozottan támogatott lesz például szakács és pincér szakma tanítása is.Ez az a rendelet, ami most felforgatja a Szivárvány életét.


Hirtelen döntések, állami elszipkázás

Ennek a jogszabálynak tavaly júliusban kellett volna megjelennie, ehelyett azonban február 10-én született meg. A jelentkezési lapokat február 13-ig kellett elküldeni a kiválasztott középiskolákba, az Oktatási Hivatal viszont csak február 17-én értesítette az iskolákat arról, hogy a rendelet alapján szükségessé válhat a mégsem indítható tanulmányi területek törlése, illetve új szakképzési tanulmányi területek felvétele

A keretet túlnyomórészt megkapta a Klik, vagyis az állami iskolafenntartó. Az összesen 190 nem állami, tehát egyházi, alapítványi, céges vagy nonprofit iskolafenntartónak tavaly országosan a korlátozottan támogatott szakmák helyeinek 30 százaléka, idén csak 10 százaléka jutott.


grafika, szakképzés KLIk és nem állami iskolák


Nemcsak a Szivárvány, hanem a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott többi budapesti szakiskola sem kapott keretet a korábban oktatott szakmákhoz. A részlegesen támogatott szakmákra szánt 1433 hely helyett 327-et kaptak a baptista iskolák, vagy ennél még szemléletesebben: a korlátozottan támogatott keretből a fővárosban intézményeinek idén még 8,5 százalék jutott, jövőre csak nem egész 1 százalékot kapnak a kormányrendelet szerint.


grafika, KLIK és Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott iskolák, országos


Három hétig elvben még lehetőség lenne arra, hogy az illetékes Klik átadjon olyan létszámot, amelyet nem akarnak vagy nem tudnak fogadni az állami intézmények, és van olyan megye, ahol ez meg is történt. Budapesten viszont a Klik mostanáig elzárkózott, mondván, hogy nincs joga dönteni, mondta Kisely Zsuzsanna.

A Szivárvány 34 cukrász, 34 pincér, és 62 szakács államilag finanszírozott létszámot szeretne ahhoz, hogy a jelenlegi képzési rend megmaradhasson. A baptista iskolák ezekre a szakmákra egy helyet sem kaptak, noha négy olyan fővárosi baptista iskola is van a Szivárványon kívül, amelyben vendéglátóipari szakmákat oktatnak.

A kérdésnek három héten belül el kell dőlnie. Ha nem változik a helyzet, a Klik nem hajlandó vagy nem tud megállapodni, értesíteni kell az ide jelentkező gyerekeket, hogy nem képesek felvenni őket.


Felcsútnak jutott keret

Minden megyében hasonló a helyzet a budapestihez: több lett a csak korlátozottan finanszírozott szakma, a keretet főként a Klik-iskolák kapták, a maradék elosztásának indokai pedig nem mindig átláthatók.

Fejérben például a következő tanévben 141 szakmát egyáltalán nem, 120-at pedig csak részben támogat az állam. Ezzel azok között a megyék között van, amelyekben az iskolai szakképzést a legkevésbé finanszírozza az állam.

Az idén még korlátlanul támogatott mentőápoló szakmát a megyében egyáltalán nem támogatják a jövőben, és pontosan ugyanez történik a gerontológiai (időseket) gondozó képzéssel is. Sem két éve, sem idén, sem jövőre nem tanulhatott, illetve tanulhat senki állami pénzen a megyében borásznak, fodrásznak, fogtechnikusnak vagy szenvedélybeteg-gondozónak.

Míg idén Fejérben a létszámkorlátos szakmákra 6700 helyre lehetett felvenni diákot, addig jövőre már 11 498 helyre, ugyanakkor kevesebb lett a korlátlanul támogatott szakma. Csakhogy míg idén az összes helyek 70 százalékát tartotta fenn a Klik és a földművelésügyi tárca, azaz állami intézmény, addig jövőre ugyanez az arány már 92 százalék, vagyis a nem állami szakmai képzőhelyeknek 1749 helyett csak 916 hely marad.


grafika, cukrász, szakács, pincér képzés, Fejér


Ami a keretek elosztását illeti, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány például oktathatja ingyenesen a cukrász, szakács, pincér, vendéglátó-szervező és gazda szakmákat, miközben a szakács és pincér keretet elvették egy másik, a szakmákat eddig oktató megyei szakiskolától. A kormányrendelet szerint a cukrász szakmát egyébként az alapítvány iskoláján kívül jövőre csak állami szakképzőben lehet ingyenesen tanulni.