A polgári társadalom feltétel nélküli alapja

Liebermann Sascha

szociológus, az alfteri Alanus Főiskola tanára, a “Teljes foglalkoztatottság helyett szabadság” akció egyik kezdeményezője

A polgári társadalom feltétel nélküli alapja


Feltétel nélküli alapjövedelem minden állampolgár számára? Abszurd - ez szokott az első reakció lenne mindig. De tényleg annyira abszurd a felvetés?

Miről is van szó? Olyan bevételről, ami mindenkit megilletne, a bölcsőtől a sírig, a gyerekeket ugyanúgy, mint a felnőtteket. Ennek révén mindenkinek a megélhetése biztosított lenne, mondhatni biztos lábakon állhatna, és így biztosabb, átgondoltabb döntéseket tudna hozni.

A feltétel nélkül alapjövedelem hatásai akkor lennének jelentősek, ha megfelelően magas lenne. Ennek révén a családok szociális biztonságban lennének, a munkavállaló pedig nem lenne teljesen a munkaadónak kiszolgáltatva. Több vállalkozás alakulna, többen képeznék tovább magukat. A szegénység ennek révén - legalábbis az alapjövedelem mértékéig mindenképpen - egyszerűen megszűnne.  Az egyetemistáknak nem kéne aggódniuk a megélhetésük miatt. Másokkal ellentétben én úgy vélem, hogy szükség lenne továbbra is szociális alapú segélyekre, de az alapjövedelem mértékéig törölni lehetne őket.

A kulturális életre is pozitívan hatna ki, ha a résztvevők nem állandóan állami támogatásoktól függnének, hanem egyéni megélhetésük biztosítva lenne annyira, hogy a kultúrának szentelhessék magukat. A munkanélküliség is megszűnne a szó mai értelmében, elvégre csökkenne a kereslet is..

Még mindig abszurd?

Ma az egyén olyan jövedelemtől függ, amelyet munkatevékenységgel, bérmunkával szerez meg. Az alapjövedelem lehetővé tenné, hogy szabadabban irányítsuk életünket, és nem függnénk teljesen a munkabértől. Az alapjövedelem fedezete persze a mindenkori értékteremtéstől függ.

A demokratikus köztársaság tényleges eszméje alkalmas erre, ennek alapján kevéssé tűnhet abszurdnak az alapjövedelem gondolata. Aki mégis abszurdnak ítéli, az a demokráciát is felszámolná. A demokrácia ugyanis a polgárok lojalitásán és szolidaritásán alapszik. Egy demokrácia csak akkor működhet, ha bízunk a polgárokban, hogy megfelelő helyen és megfelelő módon cselekszenek a társadalmon belül.

Ezt nem lehet kikényszeríteni persze. Senkit sem lehet a közjóra kötelezni. Ezt biztosítják az alapjogok, mégpedig feltétel nélkül. Az alapjog nem feltételez ellenszolgáltatást, és megvonni sem lehet őket. A polgárok önmagukért, önmaguk jogán polgárok.

Ennek továbbgondolása a feltétel nélküli alapjövedelem. A feltétel nélküli alapjövedelem feltétel nélkül biztosítaná a polgári megélhetést, ami nélkül nincs működő társadalom. A jog a polgár státuszát, a feltétel nélküli alapjövedelem a polgár megélhetését adja. A feltétel nélküli alapjövedelem erősítené tehát a társadalmat, a demokráciát, mert több szabadságot hagyna a polgár számára. Anélkül, hogy a teljesítményelvet elvetné, biztosítaná a polgár polgárkénti megélhetését. Erre tudna felépülni egy működő, plurális, szolidáris és demokratikus társadalom.

Min segítene a feltétel nélküli alapjövedelem?


A kreativitást erősítené, a szegénységet csökkentené
A lustaságra ösztönözne, a szorgalom ellen hatna

SZAVAZAT UTÁN