Marad ingyenes az oktatás - félreérthető tervezetét magyarázza az Emmi

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

-

Az Eduline nyomán számolt be a sajtó arról, hogy az Emmi vitára bocsátott jogszabálytervezete alapján fizetőssé válhatnak az iskolai szakkörök, a sportkörök, a szakképzésben pedig a munkaruha vagy a szintvizsga. Az Emmi cáfol, szerinte csak jogtechnikai módosítás készül, nem tartalmi.


Az Eduline.hu, a HVG Kiadó online oktatási lapja írt arról, hogy a jövőben még a szakkörök is fizetőssé válhatnak egy készülő rendeletmódosítás miatt. Nem lenne térítésmentes a felkészülés az első szakképesítésre, pontosabban ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, az egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz vagy a szintvizsga sem – írta az online lap.

Az Emmi köznevelési államtitkárságának közleménye szerint azonban csupán párhuzamos intézkedéseket töröltek jogtechnikai okokból, és a kormánynak nincs olyan terve, amely a köznevelésben jelenleg térítésmentesen igénybe vehető ellátások körét szűkítené. „Természetesen nem igaz az az állítás sem, hogy pl. a tanulmányi és szakmai versenyekért, a szakkörökért stb. fizetni kell” – közölte az államtitkárság.

A félreértést az okozhatja, hogy a kormány által még nem tárgyalt, a kormany.hu-n közzétett tervezet hatályon kívül helyezné a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet egyes pontjait, amelyek a a többi között a középiskolákban biztosítják az első szakképesítésre való felkészülés teljes ingyenességét.

A hatályon kívül helyezés után fizetőssé lehetne tenni a vizsgák közül a szintvizsgát, a különbözeti vizsgát, a javítóvizsgát, a szakmai alkalmassági vizsgát és a pályaalkalmassági vizsgálatot is.

Hatályon kívül helyeznék továbbá azt a pontot, amely az ingyenes munkaruhát és védőfelszerelést biztosítja, de ezt, mármint ezek ingyenességét, egy 2011-es, a szakképzésről szóló törvény amúgy is előírja.

Ugyanez a törvény részletesen felsorolja azt is, hogy mi tartozik a szakképzés ingyenességéhez, azonban a pontok között nem szerepelnek a szakmai vizsgát megelőző vizsgák, például az amúgy kötelező szintvizsga sem.

Hatályon kívül helyezne a módosítás olyan paragrafusokat is, amelyek nemcsak a szakiskolákra, hanem valamennyi általános és középiskolára vonatkoznak. Így elvben fizetőssé lehetne tenni a tanulmányi és szakmai versenyeket, a szakköröket és a sportköröket, ráadásul az étkezés alatti és a tanári felügyeletet is, vagyis a napközit és a tanulószobát.

A VS.hu kérdésére, hogy ha a tervezett módosítást a kormány elfogadja, minek alapján lesz garantálható a továbbiakban a szakkörök, a sportkörök, a tanári felügyelet stb. ingyenessége az általános és a középiskolákban, valamint a szakképzésben az egyébként kötelező szintvizsgáé és a szakma megszerzéséhez szükséges többi vizsgáé, pl. a pályaalkalmasságié, az Emmi közoktatásért felelős államtitkársága azt válaszolta, hogy:

Együtt kell értelmezni a készülő rendeletmódosítást, a jelenlegi rendeletet, a közoktatási törvényt, valamint a 326/2013-as kormányrendeletet, melyek „együttes értelmezésével megállapítható, hogy ezek az egyéb foglalkozások továbbra is térítésmentesen vehetők igénybe”. A 326/2013-as rendelet sorolja fel, hogy mi az „egyéb” foglalkozás – például a szakkör és a napközi –, a módosítandó rendelet pedig azt mondja, hogy térítésmentes „az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás”.

Azt még nem tudjuk, hogy a szintvizsga ingyenességét mi fogja garantálni, ha a módosítást elfogadják, de ha nincs olyan szándék, hogy megszüntessék az ingyenességét, feltehetően elég lesz hozzá egy kisebb szövegmódosítás a sok élő jogszabály közül valamelyikben.