Jogi-nyilatkozat

1. A jogi nyilatkozat tartalma

A jelen jogi nyilatkozat ("Nyilatkozat”) a New Wave Media Group Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-189828; adószám: 24927363-2-42; "Szolgáltató") által üzemeltetett www.vs.hu URL alatt elérhető honlapnak ("Honlap”) a Honlap látogatója ("Látogató") általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Honlapra történő látogatással a Látogató elfogadja az Szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.


2. Szerzői jogok

A Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a Honlapon található tartalom (így különösen bármely cikk, fotó, film, grafika és egyéb szerzői mű) egyéni, eredeti jellege következtében teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató mint kiadó, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató fenntart minden jogot a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, nyilvánossághoz közvetíteni/újraközvetíteni, feldolgozni, értékesíteni, tárolni és kivágni. Ez a tilalom kiterjed továbbá a Honlap ún. tükrözésére, azaz arra az esetre is, ha az a Honlap tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetítésére irányul. A Honlap tartalmának egyes részeit a látogató - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap tartalmának így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Honlapon megjelent értesüléseket csak úgy lehet átvenni, hogy ha az átvételkor a Honlapra (a www.vs.hu-ra) történő egyértelmű hivatkozás mindenkor feltüntetésre kerül és ha a Honlapon megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre.

A vs.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag a Kiadó előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

A hírügynökségek és egyéb szolgáltatók Honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.


3. Felelősség

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a Szolgáltató a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni.

A Szolgáltató nem felel továbbá azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior), ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a linkeket, a Szolgáltató a Honlapról azonnal eltávolítja, amennyiben azok jogsértő voltáról a Szolgáltató tudomást szerez. Ezen felül a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért.


4. Személyes adatok kezelése

A Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.

Hatályba lépés ideje: 2013. november 5.

V1.0