A motiválatlan alkalmazott a vállalatok legnagyobb réme

Fotó: MTI/MTVA / Komka Péter / MTI/MTVA / Komka Péter

-

Kiderült, melyek azok a problémák, amelyek miatt a vállalatok nem képesek a megfelelő munkaerő felvételére.


A munkára jelentkezők szakmai képzetlensége, alkalmatlansága, alacsony motiváltsága, illetve a kínált kereset alacsony szintje a legnagyobb gond a vállalatok számára a munkaerőpiacon a GKI Gazdaságkutató felmérése szerint. Fontos megkülönböztetni a szakmai képzetlenséget és a szakmai alkalmatlanságot. Míg előbbi azokat takarja, akik az adott szakmát nem tanulták, addig utóbbi a szakma azon elsajátítóit jelenti, akik a képzés elvégzése ellenére sem alkalmasak az adott munkára.

A megfelelő munkaerő megtalálása során a cégeknél jelentős problémaként szerepel az alacsony motiváltság. Második helyen szerepel, hogy nem megfelelő képzettséggel jelentkeznek munkára. Ezt követi a szakmai alkalmatlanság, legvégül pedig a kevés fizetés. A motiválatlanság komoly következményekkel jár, hiszen romlik a munkavégzés hatékonysága és a munkamorál, ami a cégen belül magas fluktuációhoz is vezethet. Mind az érdektelenség okozta hatékonyságvesztés, mind a fluktuáció növekedése költségeket okoz a vállalatnál, melyeknek hatásai már rövid távon is érezhetők.A motiválatlanság leginkább a 150 fő feletti vállalatokat érinti. Kiemelkedő szektor emellett a kereskedelem, a könnyűipar, a gépipar és az élelmiszeripar. Ez nem meglepő, hiszen az ezen iparágakban tevékenykedő cégek többsége több műszakra keres munkaerőt, és jellemzően alacsony fizetést kínál e mellé. A munkavállalók lelkesedését továbbá visszavetheti az elvégzendő feladatok monotonitása és az előrelépési lehetőségek korlátoltsága.

A munkakedv és a munkahatékonyság javításához szükséges, de önmagában nem elégséges eszköz a béremelés. Az említett ágazatokban tevékenykedő vállalatok jellemzően kevés hozzáadott értéket termelnek, s így kevésbé lesznek képesek a tömeges béremelésre. Ezeknél a cégeknél tehát beköszöntött az az idő, amikor újra kell gondolni az üzleti modellt: vagy gépekkel kell helyettesíteni a munkaerő egy részét, vagy át kell szervezni a leginkább fontos tevékenységeket, s esetleg teljesen új pályára vinni azokat.