A kormány visszadobta az óriási pénzt ígérő dohányellátó-ajánlatot

Fotó: VS.hu / Kummer János

-

Öt pontban indokolta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mi a baj az Imperial Tobacco ajánlatával, amellyel jelentősen rákínált a korábban már kiválasztott BAT–Tabán-duóra.


Visszadobta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Imperial Tobacco Magyarország Kft. ajánlatát a dohánykiskereskedelmi-ellátási feladatok elvégzésére. A cég tegnap adta be az ajánlatát, hogy tízszer annyi, az államnak fizetendő koncessziós díjért látnák el a trafikokat dohánnyal, mint az erre már az állam által kiválasztott, eddig egyedüliként ajánlatot adó BAT–Tabán-duó.

A tárca szerint a dokumentumból „azonnal és nyilvánvalóan kiderül, hogy az nem felel meg a törvényi feltételeknek, és alkalmatlan arra, hogy azt a nemzeti fejlesztési miniszter – a koncessziós törvény 10/D. §-ának megfelelően – elfogadja”.


Az NFM kénytelen az Ajánlattevő ajánlatát – mint érvénytelent és értelmezhetetlent – az Ajánlattevőnek elfogadás nélkül visszaküldeni

– írja a tárca, és hangsúlyozza: bár a koncessziós szerződést a szolgáltatásra – az egész ország területére vonatkozóan – már megkötötte ugyan, és


ezért eleve kénytelen lenne az Ajánlattevő ajánlatát visszautasítani,

az ajánlat ettől függetlenül is alkalmatlan. Az NFM pontokba szedte, mi a baj az ajánlattal:

„1. Az NFM szerint a cég jogilag nem kötelező erejű, legfeljebb tárgyalási alapnak szánt, s nem a miniszter által elfogadható ajánlatnak nyilvánította a saját Ajánlatát, amelytől ő maga bármikor, jogi kötelezettségvállalás nélkül visszavonulhat.

2. Az ajánlat a vállalt koncessziós díjat a törvénnyel ellentétes módon korlátozta. A koncesszióról szóló törvény értelmében ugyanis a koncessziós szerződés aláírásától kezdődő 5. évtől a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg azt, hogy mekkora legyen a koncessziós díj mértéke: ugyanakkor az Ajánlattevő ezt csak akkor tartaná magára nézve kötelezőnek, ha ez az összeg nem nagyobb, mint a nettó nyereségének 45 százaléka. Ilyen, a törvény konkrét rendelkezésével ellentétes vállalást az NFM nem is hagyhat jóvá.

3. Az ajánlatban nincs benne semmilyen számítás vagy minimális üzleti terv sem. Ebből következően a miniszter felelősséggel nem is tudja megítélni, hogy van-e bármilyen reális alapja annak, hogy a vállalt koncessziós díjat – amely egyébként a csökkenő piac mellett soha nem érné el a sajtóban megjelent ajánlati összeget – az Ajánlattevő egyáltalán teljesíteni tudja-e. Másodszor: az ajánlat szinte teljes egészében eshetőleges, nem kézzel fogható kijelentéseket rögzít, és egyáltalán nem tartalmaz semmilyen jogkövetkezményre (pl. kötbérre) vonatkozó vállalást arra az esetre, ha az Ajánlattevő az amúgy is bizonytalan ígérvényeit megszegné.

4. Kérdéses, és az ajánlatból nem kideríthető, hogy az Ajánlattevő és annak tulajdonosa valóban átlátható szervezetnek minősül-e; ez pedig alapvető feltétele annak, hogy valaki a koncessziós törvény alapján ajánlatot tegyen.

5. Ugyancsak értelmezhetetlen az ajánlattevő személye is: hiszen bár az ajánlatot az Imperial Tobacco Magyarország Kft. adta, az ajánlat egyértelműen arról rendelkezik, hogy a tevékenységet nem a törvény által előírt koncessziós társaság látná el, hanem azt kiszerveznék egy külföldi tulajdonú cégnek, a spanyol Logista elnevezésű társaságnak. A tevékenység teljes kiszervezésére azonban a törvény nem ad lehetőséget” – írja az NFM.

„Megjegyzendő továbbá, hogy az Imperial Tobacco Magyarország Kft. állítólagos támogató partnerei, így a Philip Morris Magyarország és a Japan Tobacco International sem vállaltak semmilyen – jogi szempontból értékelhető – elköteleződést az Ajánlattevő ajánlata mellett” – zárul a közlemény.