Malacpersely vagy kockázati tőke? - egyetemisták vállalkozói attitűdje

-

Milyen típusú vállalkozásba fognának a mai pályakezdők? Van-e realitás az álmaik mögött? Ugrásra készen állnak-e már a jövő startupperei és rendelkeznek-e megfelelő ismeretekkel a bevonható pénzügyi forrásokat illetően? A VS.hu egyetemi hallgatók körében végzett kutatását bemutató cikksorozatunk második részében erről is olvashat.


A sorozat előző részében a vállalkozóvá válás kiindulópontját vizsgáltuk: nevezetesen azt, hogy megvan-e az ambíció, elhivatottság, vagyis az a bizonyos X-faktor a most egyetemista éveiket taposó generációban. Egy startup sikeréhez azonban még sok mindenre szükség van. Két dologra például mindenképpen: egy jó ötletre és pénzügyi forrásra. De vajon nyüzsögnek-e világmegváltó ötletek a mai fiatalok fejében, ha igen, mely területeken tervezik jövőjüket, és tudják-e hová fordulhatnak az indulást biztosító befektetésért?


BE SMART

A kutatásról

A VS.hu 2016 októberében és novemberében online kérdőíves felmérést végzett a hazai egyetemisták körében, amelyben a pályakezdés előtt álló hallgatók startup-szektorral, illetve vállalkozásindítással kapcsolatos attitűdjét és ismereteit vizsgálta.

A kutatás nem reprezentatív. A kérdőívet 9 egyetem 3444 hallgatója töltötte ki, így a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem , a Pallasz Athéné Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a győri Széchenyi István Egyetem diákjai.

A megkérdezettek három szakmacsoporthoz tartoztak: a mérnök/informatikus/műszaki területhez, illetve gazdasági vagy egészségügyi képzésben részt vevőkhöz. A válaszadók BA, MA, osztatlan egyetemi és PhD képzésekben tanulnak, de többségük (83%) alapképzésben (BA) vesz részt. A nemek aránya kiegyenlített.

A kutatást a VS.hu a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával valósította meg. A felmérés eredményeit összegző tanulmány ezen a linken teljes terjedelmében elérhető.


Mire vállalkozol?

Azok a fiatalok, akik vállalkoznának, 19 ágazati tevékenység közül választhatták ki, mely területen indítanának vállalkozást. A válaszadók többsége a műszaki (mérnöki) területet jelölte meg, amit a kereskedelem és az egyéb szolgáltatások követnek a sorban, ami nagyjából egybecseng a jelenlegi trendekkel, azonban találunk érdekességeket is: az infokommunikáció például mindössze a nyolcadik helyen áll a listán.


"Milyen területen indítana vállalkozást?"


Az ötlettől a tervig

Bár a vállalkozás indítását tervezők aránya a kutatásba bevont egyetemeken viszonylag magas (56%), konkrét elképzelésekkel a jelek szerint csak kevesen rendelkeznek vállalkozásukat illetően. A válaszadóknak ugyanis csupán mindössze 17%-a rendelkezik kiforrott ötletekkel és tervekkel egy új vállalkozás indításához, a többségnek azonban se terve, se ötlete nincs (56%).


Az ötletekkel és/vagy tervekkel és az ezek egyikével sem rendelkezők csoportjai


Azok, akik vállalkozás alapítását forgatják a fejükben, hamar szembesülnek az örök és nem kevésbé sarkalatos kérdéssel: megvan-e a pénzügyi muníció az üzlet beindításához, vagy ha nincs, kihez érdemes fordulni. A válaszadók által bevonni szándékozott kezdőtőke nagyságából és formájából arra következtethetünk, hogy a legtöbben kisvállalkozásban gondokodnak. A legtöbben (31%) saját tőkét vontak vagy vonnának be, vagy úgy ítélik meg, hogy az induláshoz egyelőre nem lesz szükségük komolyabb finanszírozásra. Különösen szembeötlő, hogy a megkérdezettek csupán 17%-a kalkulál pályázati forrásokkal a vállalkozásindítás megalapozásához.


"Honnan vont/vonna be forrást ötlete finanszírozásához?”


A pályázati lehetőségek ismertsége amúgy is meglehetősen alacsony a korosztályban. A legismertebb finanszírozó pályázatokra is rákérdeztünk, amelynek során a válaszadóknak ki kellett választaniuk a felsorolt pályázatok közül, melyek segíthetik startup vállalkozások indulását vagy működését. A válaszadók többsége (52%) csak egyet vagy egyet sem ismert fel ezek közül, 41%-uk a háromból kettőt felismert, de csak 7%-uk volt képes kiválasztani mind a három startupokat is támogató forrást.

A viszonylag alacsony szinten mozgó pénzügyi-üzleti ismeretekről tanúskodik a reménybeli vállalkozók túlzott optimizmusa is a megtérülést illetően. Az ötlettel, elképzeléssel rendelkező egyetemisták nagy része (közel 45%-a) úgy gondolja, befektetése már az első évben megtérül, további 26%-uk két éven belül, és csak 28%-uk várja két évnél hosszabb idő után a megtérülést.